משמעותו של הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים

הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים הוא 'יצור' שונה מעט בנוף הצוואות והירושות, וזאת כיוון שמסמך זה למעשה מאפשר לנו 'לעקוף' את אשר ציווה המצווה בצוואתו, ולחלק את העיזבון באופן השונה ממה שהיה כתוב בצוואה.

בהסכם בין יורשים, יכולים היורשים להגיע להסכמות והבנות ביניהם ולהביאן אל הכתב, ובכך לחלק את העיזבון באופן שונה הסוטה מן ההוראות הנקובות בחוק הירושה. משמעות הדבר היא שהסכם בין יורשים תקף הן כאשר מדובר בירושה על-פי דין ללא צוואה, והן כאשר מדובר בירושה הנובעת מדברים האמורים בצוואה.

האם הסכם בין יורשים נדרש לאישור ביהמ"ש?

לא, במידה והגיעו היורשים או הנהנים מן הצוואה אל הסכמות והבנות, הביאו אותן על הכתב וחתמו ביניהם, הרי שהסכם זה כמו כל הסכם אחר, הוא בעל תוקף משפטי מחייב.

חשוב לציין ולסייג כי אמנם אין כל צורך באישורו של בית המשפט, אך מומלץ להביא את ההסכם לאישורן של הערכאות המשפטיות.

באופן הזה, ידעו הצדדים כי אין כל 'דרך' בה אחת מן הצדדים יפר את ההסכם או יטען לסתירות בהסכם וכיוצא בכך.

מעורבותו של בית המשפט נדרשת באופן חד-משמעי כאשר אחד מן הנהנים מן הצוואה / יורשים הינו קטין.

מדוע שיבקשו היורשים לערוך הסכם ביניהם?

1. וויתור על ירושה

חשוב לציין כי יורש יכול גם להצהיר על הסתלקותו מן העיזבון, ואם כך הדבר מדוע שיבחרו היורשים לערוך הסכם ביניהם?

הוויתור על הירושה יכול להיות חלקי או מתייחס להיבט מסוים. כך למשל, ייתכן והמצווה יבקש לחלק את הרכוש שווה בשווה בין היורשים, ואילו אחד היורשים לא יחפוץ ברכבו של המוריש, ועל-כן יתווה הסכם בו הוא מעביר את הרכב ליורש אחר, והוא בתמורה מקבל נתח אחר מן העיזבון.

כאן המקום לציין כי הסכם בין יורשים מוכרח להתבסס על העיזבון. אין היורשים יכולים 'להתקזז' על-ידי הון חיצוני שאיננו נובע מן העיזבון.

2. היבטי מס

הדוגמה המובהקת והשגורה ביותר היא העברת בעלות על נכס מקרקעין שהיה בבעלותו של המצווה.

אם לשם הדוגמה, אחד מן היורשים מחזיק בבעלותו נכס, ואיננו חפץ בנכס נוסף אשר ישפיע עליו מבחינה מיסויית בעת מכירת הנכס, הרי שהוא יוכל להתוות הסכם בו הוא מעביר את הנכס לבעלותם של יתר היורשים, ולקזז זאת עם יתר הרכוש וההון שבעיזבון.

נציין כי היורשים אינם מוכרחים להתקזז ביניהם שווה בין שווים, וניתן גם לערוך וויתורים, ולו רק שיהיו רשומים ונהירים לכול במסגרת ההסכם.

יודגש - תשלומי איזון נובעים אך ורק מן העיזבון

לאור תהיות ובלבולים הנובעים מן הנושא, נקדיש לכך פסקה עצמאית.

יורשים רבים המתווים ביניהם הסכם חלוקת עיזבון, מבקשים לבחון כיצד לחלק ביניהם את הירושה שווה בשווה. המציאות מלמדת עם זאת, כי תשלומי איזון הם תוצר של מלאכת מחשבת, מעורבותם של בעלי מקצוע המבצעים הערכאות ושמאות, ולעתים הם קרובים לאיזון אך אינם מושלמים.

יודגש בזאת כי גם אם עולה תמונת מצב ובה תשלומי האיזון אינם משקפים במאת האחוזים את רצונם של היורשים, הרי שהם אינם יכולים להיעזר בכספים שאינם נובעים מן העיזבון.

במקרה המדובר, מעורבותו וליוויו של עורך דין צוואות וירושות יכולה בהחלט לסייע בנושא.

האם ניתן להגיע להסכמה רק עם חלק מן היורשים?

התשובה היא כן, אך נשלב בה 'אבל'.

ניתן בהחלט להגיע להסכם בין מספר יורשים ושאיננו מוסכם על הכלל, אך חשוב לבחון בקפידה יתרה את העיזבון ואת אופן החלוקה. חשוב לעשות זאת באופן שאיננו נוגד את האינטרסים של היורשים או 'נוגס' בירושתם.

נמליץ שכן להגיע להסכמות גורפות למען הסרת כל אפשרות להתגלעותם של סכסוכים ושל הליכים משפטיים ממושכים.

עורך דין לעריכת הסכם בין יורשים

משרד עורכי דין מיטל אוטמזגין מעניק מעטפת משפטית מלאה בדיני הצוואות והירושות.

המשרד מספק שירותים הכוללים עריכת צוואה, צוואה עד הבית, ביצוע הליכים בירוקרטיים למימוש הצוואה / הירושה לרבות הגשת צו ירושה וצו קיום צוואה, ניהול עיזבון וחלוקתו בין היורשים וכן עריכת הסכם לחלוקת עיזבון.

בכל שאלה והתייעצות, ניתן לפנות אלינו טלפונית, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה באתר.

סיכום דבר

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: