חציית קו הפרדה רצוף

עו"ד מיטל אוטמזגין

תוכן עניינים

עבירת חציית קו הפרדה רצוף נחשבת לעבירת תנועה חמורה ומסוכנת, אשר חשופה לעונשים משמעותיים. 

כדי להמחיש את האיסור על חציית קו הפרדה הרצוף, שאולי נראה "תמים" למראה, ממליצים שוטרי התנועה להתייחס אליו כאל "קיר" תלת ממדי, ועל כן כשם שאין "חוצים קיר", כך גם אין לחצות את קו ההפרדה הרצוף (!)

ככלל, אסור לחצות קו הפרדה רצוף, אא"כ יש קו קטעים לצידו הימני, ואף זאת בתנאי שניתן לחצות אותו בבטחה.

מה הוא קו הפרדה רצוף?

קו הפרדה רצוף מהווה אחד מסימוני הכבישים שנועדו לשמור על בטחון תנועת כלי הרכב והולכי הרגל, תוך הכוונת ציבור הנהגים והולכי הרגל כיצד להתנהל בדרכים. קיימים סימוני כבישים רבים, לרבות חצי תנועה, שבילי אופניים או הולכי רגל, וכדומה. 

להלן סימוני הכבישים העיקריים שכוללים קווים שונים למיניהם:

  1. קו הפרדה רצוף בצבע לבן – קו שמסמן נתיב. אסור לעקוף את הקו וכן אסור לעצור לצידו. 
  2. קו הפרדה רצוף עם קו קטעים בצידו הימני –  קו שמאפשר לחצות את קו ההפרדה הרצוף, וזאת בתנאי שתנאי הדרך מאפשרים לחצות אותו בבטחה. 
  3. קו קטעים בצבע לבן – קו שמסמן נתיב. מותר לנהוג רק מימין לקו, ואסור לחצות אותו אלא לצורך ביצוע עקיפה.
  4. קו הפרדה רצוף בצבע צהוב – קו גבול שמסמן את שפת הכביש. מותר לנהוג אך ורק מצידו השמאלי של הקו.
  5. קו קטעים בצבע צהוב – קו שמסמן נתיב שמיועד רק לתחבורה ציבורית, כגון אוטובוסים ומוניות.
  6. קו מלבנים – קו שמסמן שינוי ייעוד של הנתיב. למשל, שינוי הייעוד לפניה שמאלה או לפנייה ימינה.

מהן עבירות התנועה בגין חציית קו הפרדה רצוף?

מספר עבירות בגין ביצוע חציית קו הפרדה רצוף בנסיבות שונות, וזאת כאמור בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, וכמפורט להלן.

תקנה 36(ג) לתקנות התעבורה אוסרת על חציית קו הפרדה רצוף וזאת בנוסח הבא: 

"בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף, ישתמש הנוהג ברכב, או בבעל חיים, בצד שמימין לקו ולא יעבור אותו, אלא אם נמצא קו קטעים סמוך לקו ההפרדה בצדו הימני."

1. חציית קו הפרדה רצוף

תקנה 36(ג) לתקנות התעבורה אוסרת על חציית קו הפרדה רצוף וזאת בנוסח הבא: 

"בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף, ישתמש הנוהג ברכב, או בבעל חיים, בצד שמימין לקו ולא יעבור אותו, אלא אם נמצא קו קטעים סמוך לקו ההפרדה בצדו הימני."

2. עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף

תקנה 47(ה)(5) לתקנות התעבורה אוסרת על ביצוע עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף וזאת בנוסח הבא: 

"נוהג רכב לא יעקוף, לא ינסה לעקוף ולא יסיט את רכבו שמאלה, או ימינה, כדי לעקוף רכב או בעל חיים, באחד מאלה:  … הוא חוצה קו הפרדה רצוף, אלא אם כן בסמוך לו, בצדו הימני, נמצא קו קטעים."

3. עקיפה בדרך לא פנויה תוך חציית קו הפרדה רצוף

עבירת ביצוע עקיפה בדרך לא פנויה תוך חציית קו הפרדה רצוף נובעת למעשה משילובן של שתי תקנות: 

תקנה 47(ה)(5) לתקנות התעבורה שצויינה לעיל, בדבר איסור עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף,  ביחד עם תקנה 47(ד) לתקנות אלו, שאוסרת על ביצוע עקיפה בדרך לא פנויה, וזאת בנוסח הבא: 

"נוהג רכב לא יעקוף רכב, אלא אם הדרך פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר לו את ביצוע העקיפה ואת המשכת הנסיעה בבטיחות ללא הפרעה וללא סיכון לנסיעתו של רכב אחר, וללא הפרעה אחרת לתנועה מכל כיוון שהוא."

לייעוץ עם משרדנו השאירו פנייה:

או התקשרו: 054-9433560

ככלל, המחוקק הישראלי אינו אוסר על ביצוע עקיפה באופן גורף, מאחר שהוא מכיר בכך שלעתים מדובר בפעולה מתבקשת ואולי אף הכרחית, כגון על מנת לעקוף מכשול כלשהו שצץ בדרך או כאשר הרכב שנוסע לפניו נוסע במהירות אטית מדי ובאופן שמפריע לזרימה הסדירה של התנועה. 

יחד עם זאת, המחוקק גם ער לכך שביצוע העקיפה עלול לעתים להיות מסוכן, ועל כן הוא הסדיר במסגרת תקנה 47 לתקנות התעבורה את הנסיבות שבהן אסור לבצע עקיפה.

כך, לדוגמא, תקנה 47(א) קובעת את הכלל לפיו אין לבצע עקיפת רכב מצידו הימני כי אם מצידו השמאלי בלבד. עם זאת, מייד לאחר מכן קובעת תקנה 47(ב) את החריגים לכלל זה, שבהם בכל זאת מותר לבצע עקיפה מצידו הימני של הרכב, וזאת למשל כאשר נוהג הרכב נוסע בנתיב המיועד לפניה ימינה בלבד. לעומת זאת, המחוקק אוסר באופן גורף על ביצוע עקיפה בדרך לא פנויה במסגרת תקנה 47(ד), כלומר, כאשר אין לו מספיק דרך פנויה כדי לבצע את העקיפה בבטחה וללא סיכון. מטבע הדברים, איסור זה מסוכן ומוחמר שבעתיים כאשר מדובר בביצוע עקיפה בדרך לא פנויה תוך חציית קו הפרדה רצוף, וזאת הפרתן של תקנה 47(ד) ותקנה 47(ה)(5) לתקנות התעבורה, יחדיו.

ומה קורה אם הנהג החל לבצע עקיפה של רכב אחר כדין, תוך שהוא חוצה קו קטעים, אולם כאשר הוא סיים את העקיפה, הקו הפך לקו רצוף? האם גם אז מדובר בעבירה? ביהמ"ש העליון קבע שגם במקרה כזה אכן מדובר בעבירה, וזאת בתיק רע"פ 399191 בלומנקרנץ נ' מדינת ישראל. 

פסק הדין קבע שתקנה 47(ה)(5) אוסרת על חציית קו רצוף אא"כ יש קו קטעים בצידו הימני. לעניין זה, אין זה משנה כלל אם חציית הקו הרצוף היא בראשית העקיפה, בסיומה, או באמצעיתה. בכל מקרה אין לחצות קו הפרדה שיש לצידו הימני קו קטעים אלא אם כן קיימת גם אפשרות לשוב למסלול כשעדיין מסומן בו קו קטעים.  שכן, הסכנה שנובעת מחציית קו הפרדה רצוף קיימת בכל מקרה, ואין זה משנה האם החצייה בוצעה בשל התעלמות הנהג מהקו הרצוף או בגלל שהוא ביצע עקיפה שלא הביאה בחשבון שלא ניתן לסיים אותה לפני סיום קו הקטעים מצידו של הקו הרצוף. 

מה הם העונשים בגין חציית קו הפרדה רצוף?

חציית קו הפרדה רצוף הינה עבירת קנס, והעונש עליה הינו קנס בסך של 500 ₪ + 6 נקודות. 

עבירת עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף ו עבירת עקיפה בדרך לא פנויה תוך חציית קו הפרדה רצוף, הינה עבירות זימון למשפט, בתוספת 10 נקודות (ראו מאמר בנושא פסילת רישיון בעקבות נקודות תעבורה).

העונשים שהנהג חשוף לקבל בתום המשפט בגין ביצוע העבירות הללו מותנים בחומרת נסיבות ביצוע העבירה ועברו התעבורתי.  עונשים אלו כוללים פסילת רשיון הנהיגה לשלושה חודשים לפחות, פסילה על תנאי, קנסות כבדים, מאסר על תנאי ואף מאסר בפועל. 

בנוסף, עד לפתיחת המשפט, הנהג חשוף לפסילה מנהלית של רשיון הנהיגה שלו או החרמת כלי הרכב שלו על ידי קצין משטרה למשך 30 ימים ובכפוף לשימוע. 

התייעצו עמנו

משרד עורכי דין מיטל אוטמזגין מתמחה בדיני התעבורה, ומספק מעטפת משפטית מלאה.

להתייעצות עם עורך דין תעבורה (זמינות חירום 24/7), צרו עמנו קשר טלפוני או השאירו פנייה באתר.

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים:

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: