נהיגה תחת השפעת קנאביס

עו"ד מיטל אוטמזגין

תוכן עניינים

כידוע, בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים נוהגים לצרוך קנאביס למטרות רפואיות ובמיוחד לצורך שיכוך כאבים. בישראל יש כיום למעלה מ-30,000 בעלי רישיון לצריכת קנאביס למטרות רפואיות, אם כי לא ידוע כמה מהם גם מחזיקים ברישיון נהיגה.

על רקע זה התעוררה השאלה האם מותר לנהוג תחת השפעת קנאביס למטרות רפואיות לאור האיסור החוקי לנהוג תחת השפעת סמים מסוכנים (תקנה 169ב לתקנות התעבורה), וזאת לרבות לאור מחקרים שהראו ששרידי החומר הפעיל בקנאביס הרפואי נשארים בגוף במשך ימים ואף שבועות לאחר השימוש.  

מדובר בסוגיה בעלת חשיבות רבה, מאחר שעבירת נהיגה תחת השפעת סמים נחשבת לעבירה חמורה, שכרוכה בזימון חובה לבית המשפט (להבדיל מעבירת ברירת קנס). בנוסף, רישיונו של הנהג יילקח ממנו באופן מיידי, והוא יקבל זימון לשימוע תוך 3 ימים בפני קצין משטרה, לצורך קבלת ההחלטה בדבר פסילת רישיון הנהיגה למשך פרקי זמן ממושכים יותר, שנעים בין 30 – 90 יום. במידה שהנהג יורשע בתום המשפט, הוא צפוי לפסילת רישיון נהיגה למשך לפחות שנתיים, וכן לעונשים נוספים כגון קנסות גבוהים, מאסר על תנאי, ואף מאסר בפועל במקרים חמורים שבהם נגרם נזק לגוף, או במקרה של ריבוי עבירות חוזר ונשנה. 

האם מותר לנהוג תחת השפעת קנאביס?

סעיף 64ב לפקודת התעבורה מגדיר "סם מסוכן" באופן הבא: "כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, למעט סם שקבע שר הבריאות ובתנאים שקבע".  

צמח הקנאביס (על כל נגזרותיו וזרעיו, ולמעט השמן שמופק מזרעיו) מוגדר בפקודת הסמים המסוכנים כ-"סם מסוכן", וזאת ללא כל הבחנה בין קנאביס למטרות רפואיות לבין קנאביס שלא למטרות אלו. 

לפיכך, אסור לכאורה בכלל לנהוג תחת השפעת קנאביס, ולא משנה לאיזו מטרה הוא נצרך, ולרבות למטרה רפואית. 

כתוצאה מכך, ציבור הנהגים בעלי רישיון השימוש בקנאביס רפואי בארץ נאלצים להתמודד עם דילמה קשה ביותר, מאחר שהם נאלצים לבחור בין להפסיק להשתמש בקנאביס (ולסבול מכאבים) לבין לוותר על הנהיגה (ולהיות מוגבלים מאד מבחינת חופש התנועה שלהם). 

לייעוץ עם משרדנו בנושא נהיגה תחת השפעת מריחואנה השאירו פנייה:

או התקשרו: 054-9433560

הצעת התקנות להחרגת קנאביס רפואי מהגדרת סם מסוכן

בתי המשפט השונים שדנו בתיקים של נהיגה תחת השפעת קנאביס רפואי היו ערים אף הם לקושי זה, ועל כן הם קראו למשרד הבריאות להשתמש בסמכות שניתנה להם לפי החוק ולהבדיל בין מי שצורך קנאביס למטרות רפואיות למי שאינו כזה. 

ואכן, משרד הבריאות נענה לבסוף לקריאה זו בשנת 2018, עת בנימין נתניהו, ששימש כשר הבריאות באותה עת, חתם ביום 11.3.2018 על תקנות חדשות בשם "תקנות התעבורה (סמים שאינם נחשבים סמים מסוכנים), תשע"ח-2018."

תקנות אלו קבעו, בין היתר, שקנאביס לא ייחשב כ-"סם מסוכן"  לגבי איסור הנהיגה תחת השפעת סמים וזאת בתנאי שלנהג יש רישיון חוקי בתוקף לצריכת קנאביס למטרות רפואיות, וכן בכפוף לתנאים מסויימים נוספים. 

במילים פשוטות, משמעות תקנות אלו הינה שאם יש לך רישיון חוקי לצריכת קנאביס רפואי, מותר לך לנהוג תחת השפעת הקנאביס, ונהיגה זו לא תיחשב כנהיגה תחת השפעת סם מסוכן, אם כי בכפוף לכל היתר התנאים לכך.

התנאים לנהיגה תחת השפעת קנאביס רפואי הינם כדלקמן:

  1. לנהג יש רישיון רפואי בתוקף לצריכת קנאביס רפואי.
  2. השימוש בקנאביס הרפואי נעשה בהתאם למינון והוראות הטיפול שקבע הרופא נהיגה במהלך הטיפול, לרבות המצבים שבהם עליו להימנע מנהיגה, אם ישנם, והוא עמד בהנחיות האמורות. 
  3. מינון הקנביס שמאושר ברישיון הוא אחד מאלה: נמוך מ-50 גרם לחודש כשריכוז ה THC- בקנביס נמוך מ-15%, או נמוך מ-40 גרם לחודש כשריכוז ה THC- בקנביס בין 16% ל 20%.
  4. הנהג נמצא במעקב של הרופא ששמו נקוב ברישיון הרפואי לפחות אחת לחצי שנה. 
  5. הנהג נהג ברכב לאחר לפחות 3 שעות ממועד נטילת הקנביס בשאיפה (בעישון או באידוי) או לפחות 6 שעות בכל צריכה באופן אחר (למשל בבליעה, כשצורכים שמן קנאביס). אם הוא גם צרך משקה משכר – לאחר שחלפו לפחות 12 שעות ממועד צריכת הקנביס.
  6. הנהיגה מותרת רק לנהג שמשתמש ברכב פרטי.
  7. הנהג אינו נוטל סמים מסוכנים נוספים או חומרים פסיכו אקטיביים אחרים.
  8. לנהג אין כל מניעה אחרת לנהוג שנובעת מנסיבות פרטניות של הנהג או הממונה על הרכב, לפי העניין, שפוגעת בכשירותו לנהוג.

אולם, בפועל, התקנות הללו לא נכנסו לתוקף בדיעבד, מאחר שהם לא פורסמו. כפי הנראה הדבר אירע מאחר שלמשטרה אין עדיין דרך כיום לקבוע כמה זמן חלף ממועד נטילת הקנאביס הרפואי ועד לנהיגה. 

לפיכך, נכון לנובמבר 2021, לפי החוק היבש לכאורה, אסור עדיין לנהוג תחת השפעת קנאביס, וזאת גם אם לנהג יש רישיון חוקי לצריכתו למטרות רפואיות. יחד עם זאת, גם בעניין זה תמורות וזאת בעקבות פסק דין שכטר וכפי שיוסבר להלן.

מדיניות המשטרה בעקבות פסק דין שכטר

ביום 13.3.2019 הורה בית המשפט המחוזי על ביטול כתב אישום שהוגש כנגד תומר שכטר, וזאת במסגרת עפ"ת 37990-01-19 מדינת ישראל נ' תומר שכטר. 

תיק זה עסק בנהג בעל רישיון חוקי לצריכת קנאביס רפואי בשם תומר שכטר, שהוגש נגדו כתב אישום בגין נהיגה תחת השפעת סם. בית המשפט לתעבורה הורה על ביטול כתב האישום נגדו. המדינה ערערה על פסק דין זה בפני בית המשפט המחוזי, אולם הערעור נדחה,  מהטעם של הגנה מן הצדק, מאחר שהמדינה לא הציגה נוהל או הנחיות שקובעות באילו נסיבות יוגשו כתבי אישום בגין נהיגה תחת השפעת סם כנגד נהגים בעלי רישיון שימוש בקנאביס רפואי. 

בעקבות זאת הודיעה המשטרה שהיא תפסיק באופן זמני לתת דו"חות בגין נהיגה תחת השפעת סם לנהגים שיש להם רישיון לצריכת קנאביס רפואי, וזאת עד לגיבוש מדיניות אכיפה חדשה בנושא זה. 

לסיכום: נכון לשנת 2021, החוק היבש אמנם אוסר על נהיגה לאחר שימוש בקנאביס רפואי גם למי שיש לו רישיון חוקי לצריכתו, אולם בפועל המשטרה איננה נותנת דו"חות בגין נהיגה כזו וזאת עד לאחר שתגובש מדיניות אכיפה חדשה בנושא זה. 

בכל שאלה בנושא נהיגה תחת השפעת מריחואנה, או אם נתפסתם נוהגים תחת חומרים אסורים, ניתן להיוועץ עם משרדנו בהקדם.

עו"ד תעבורה מיטל אוטמזגין

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים:

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: