מהי עריכת צוואה בפני רשות?

צוואה בפני רשות הינה צוואה הנערכת על-ידי המצווה, ושמובאת בפני רשות בישראל, קרי שופט, רשם בית משפט, חבר בבית הדין הרבני או הרשם לענייני ירושה.

תפישה שגויה הרווחת בקרב רבים היא שכאשר מגישים את הצוואה לאישורו של גורם משפטי מסוים, הרי שהדבר מעיד על כשירותה של הצוואה ושלא נפלו בה אי אלו פגמים טכניים או מהותיים יותר.

יש לציין, אין הדבר נכון, והרשות איננה נדרשת לתקן את הצוואה או לבחון אותה. כל שהיא עושה הוא לאשר את קיומה של הצוואה.

כיצד נהוג להגיש את הצוואה בפני הרשות?

צוואה בפני רשות יכולה להיעשות הן באמצעות אמירת דבריו של המצווה בפני השופט / הרשות, קרי בעל-פה, או באמצעות הגשת דברי צוואתו בכתב. אין כל הכרח לכתוב את הצוואה בכתב יד, וניתן גם להדפיסה.

המצווה מצהיר בפני רשות שזוהי צוואתו אותה, ולאחר מכן נציגה של הרשות בישראל מאשר את המסמך וכי אכן המצווה הצהיר בפניו כי זוהי צוואתו שלו.

בדומה לכל צוואה, גם צוואה בפני רשות מוכרחה להיעשות בהתאם לכל הכללים הטכניים הנדרשים לרבות תאריך וחתימה.

השופט / הרשות לא יתקנו אותי אם אשגה בצוואתי?

לא, אין זה מתפקיד הרשות לתקן ו/או לסייע בעריכת הצוואה.

מבלי לפקפק בגורמים השונים הנוגעים לדבר, הרי שייתכן מאוד ותגישו צוואה חסרה עד מאוד, והיא עודנה תאושר.

אין זה מעיד על יחד מזלזל מצד גורם משפטי כזה או אחר, או על חוסר מקצועיות; זהו פשוט לא תפקידם.

על נציג הרשות להציג את מידת התרשמותו מן השיח שערך אל מול המצווה / המוריש.

השיח שמנהל נציג הרשות אל מול המוריש יכול להוות גושפנקא למשל לכך שמדובר בעורך צוואה שעשה זאת תוך שהוא כשיר ומודע למעשיו.

לעומת זאת, נציג הרשות גם יכול להתרשם כי עורך הצוואה איננה מבין את מעשיו ומכאן שגם לפסול את הצוואה ולא להעניק לה את התוקף הנדרש.

נציג הרשות מחליף במידה רבה את הצורך בעדים (הנדרשים במסגרת עריכת צוואה בפני עדים).

האם הבאת צוואה בפני רשות הרשם לענייני ירושה, משמעה גם שהיא הופקדה אצל הרשם?

לא, ישנו הבדל משמעותי בין שני הדברים.

הרשם לענייני ירושה אכן יכול להוות כגורם הנדרש עבור עריכתה של צוואה בפני רשות.

עם זאת, הפקדת צוואה הינה הליך שונה לחלוטין, ובמסגרתו מבקש עורך הצוואה להפקיד את צוואתו אצל הרשם, וזאת כדי שצוואתו תמולא במלואה לאחר לכתו.

עריכת הצוואה בטרם אישורה בפני רשות

מומלץ לערוך את הצוואה היטב ובקפידה יתרה בטרם הגשתה לאישור אל מול רשות שופטת.

גם אם רצונכם הוא לכתוב את הצוואה באופן עצמאי לחלוטין, וללא כל סיוע משפטי מצד עורך דין, הרי שמוטב לחשוב היטב על אופי חלוקת הנכסים, ההון והרכוש, לבחון אם ישנם 'שטחים אפורים' הנתונים לפרשנות, ולהתוות את הדרך אל עבר צוואה שלא תותיר אחריה סכסוכים ומחלוקות בין היורשים העתידיים.

ובכל שאלה והתייעצות בנושא זה, הינכם מוזמנים להתייעץ עם עורך דין צוואות וירושות מטעמם משרדנו. באפשרותכם להשאיר פניה באתר, ליצור עמנו קשר טלפוני או לכתוב לנו בווטאסאפ.

למידע כללי אודות סוגי הצוואות

סיכום דבר

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: