מהו הרשם לענייני ירושה?

כל אדם רשאי לפני פטירתו לקבוע במסמך הצוואה למי הוא מוריש את נכסיו, על פי רצונו ושיקול דעתו. במסמך זה הוא מחליט מי מהיורשים יקבל ומה יקבל.

צוואתו של אדם היא חוקית וקבילה בבית המשפט, אך במקרים בהם אין הוא משאיר אחריו צוואה, יחולק רכושו לקרוביו על פי חוק הירושה. על פי סדר מסוים. לרשם לענייני ירושה תפקיד מכריע בפיקוח על חלוקת הנכסים ובפתרון סכסוכים הקשורים בירושה.

 גם לצורך אישור צוואה קיימת וגם לשם חלוקת ירושה על פי חוק  – יש להגיש בקשה למתן צו ירושה או לצו קיום צוואה למשרד המשפטים למשרד הרשם לענייני ירושה. במקרים מורכבים במיוחד יעביר הרשם את הבקשה לדיון משפטי בבית המשפט לענייני משפחה כדי שיכריע בעניין זה.

תפקיד הרשם לענייני ירושה

  • הרשם לענייני ירושה אחראי על פיקוח הליך קיום הצוואה, הכרוך במתן תוקף לצוואתו של נפטר והקפדה על חלוקת נכסים לפי רצונו.
  • עם הגשת הבקשה למתן צו ירושה, בודק הרשם אם במקרה קיימים מסמכים הסותרים את כתב הבקשה שהוגש, אם ישנן התנגדויות לקיומו ועוד. לצורך כך הוא מפרסם את עובדת הגשת הבקשה וקורא למי שחפץ בכך להגיש את התנגדותו או הסתייגויותיו. במקרים בהם מוגשים ערערים שכאלה, הם חייבים להיות מנומקים ועל הרשם לבדוק אותם.
  • הרשם בודק אם הופקדה אצלו צוואה קודמת של המנוח, או אם ישנו צו קודם שניתן.
  • כל צוואה שנעשתה כחוק, רצוי שתהיה מופקדת אצל הרשם לענייני ירושה, כך תובטח חלוקת הירושה על פי רצון המוריש. 
  • הרשם מטפל בסכסוכי ירושה, ומבטיח פתרונות הוגנים תוך שהוא מקפיד על קיום ההוראות והחוקים בדיני הירושה של ישראל, בהחלטתו קובע הרשם את חלקו של כל אחד מהיורשים.

מסגרת פעילותו של הרשם לענייני ירושה

הרשם לענייני ירושה פועל במסגרת מערכת בתי המשפט בישראל, זו מחלקה במשרד המשפטים אשר מהווה גוף רשמי שפועל מול בית המשפט לענייני משפחה, המרכזת בידיה סמכויות ותפקידים הקשורים לתחום הירושות, ומספקת פיקוח והכוונה בנושאים הקשורים לענייני ירושה.

במקרים של ספקות לגבי קביעותיו ניתן, במסגרת הליך משפטי בבית המשפט לענייני משפחה, להגיש ערעור על החלטותיו.

הפקת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה

כדאי לדעת: באפשרות כל אדם הרושם את צוואתו, להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה.

אין זו חובה, אך זהו בהחלט צעד מומלץ שכן בהפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה, ידעו המצווים בלב שלם כי צוואתם אכן תתקיים במלואה ולא תישכח.

בעת שהיורשים יבקשו לממש את העיזבון של המנוח/ה, הרשם לענייני ירושה יעצור את התהליך ויורה על מימוש העיזבון בהתאם לאמור בצוואה השמורה בידיו.

לסיכום

הרשם לענייני ירושה פועל מתוך משרד המשפטים.

הוא בעל סמכויות ותפקידים משמעותיים בכל הקשור לפיקוח על חלוקת עיזבונות ונכסים וביישוב סכסוכים הקשורים בירושה.

במקרים של אי הסכמה עם פסיקותיו והחלטותיו ניתן לפנות להליך משפטי בבית המשפט לענייני משפחה.

לייעוץ עם עורך דין צוואות וירושות, ניתן ליצור קשר טלפוני עם משרדנו, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה באתר.

סיכום דבר

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מאמרים נוספים

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: