איך מבטלים צוואה?

כשם שכל אדם רשאי לכתוב את צוואתו ללא כל אישור או מתן הודעה לגורם כזה או אחר, כך רשאי אדם לבטל את צוואתו.

ביטולה של צוואה לעתים נתפש על-ידי חלקנו כמעין מהלך מאתגר, אולי ביורוקרטי ושמעלה שאלות ותהיות. לא כך הדבר, ולמעשה מדובר בתהליך פשוט למדי שאיננו מערים כל קושי ולו קטן על המצווה.

במדריך הקצר הבא, נבקש להסביר במפורט איך לבטל צוואה, וזאת תוך התייחסות לדרכים הפורמליות לביטול הצוואה, היבטים שיש להתייחס אליהם במידה והצוואה הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה וכן ביטול הצוואה בהתאם לאופן עריכתה.

דרכים לביטול צוואה

כל אדם רשאי לבטל את צוואתו בכל עת בה יחפוץ. אין כל צורך במתן סיבה ממשית או נקרא לכך 'עילה' שתצדיק את ביטולה. צוואה הינה מעשה אישי, וכך גם ההחלטה על ביטולה היא מעשהו האישי של אדם.

השמדת מסמך הצוואה

השמדת מסמך הצוואה לכל דבר ועניין באמצעות קריעת המסמך שנערך על-ידי המצווה.

כמו-כן, ניתן לגרוס את הצוואה, וכן כל היבט אחר בו תחפצו לרבות שריפתה.

בעצם השמדת הצוואה, הרי שהיא בטלה ומבוטלת.

מתן הודעה על ביטול צוואה

דרך נוספת באמצעותה ניתן לבטל צוואה היא על-ידי מסירת הודעה פורמלית המודיעה על ביטולה.

ניתן להודיע על ביטול הצוואה באמצעות הודעה הכתובה בכתב ידו של המצווה (בדומה לעריכת צוואה בכתב), ניתן להודיע על ביטול הצוואה עם מסירת מסמך הביטול אל מול עדים. האדם יצהיר מולם על ביטול הצוואה ושני העדים יחתמו כי הם אכן נכחו במעמד ביטול הצוואה. וניתן להודיע על ביטחל הצוואה בפני רשות.

חשוב לציין כי ניתן גם להודיע על ביטול הצוואה בע"פ, כשם שישנה האפשרות לצוות בע"פ (צוואה שכיב מרע). ועם זאת, אפשרות זו איננה נפוצה או זוכה לשימוש ניכר, שכן לאחר חודש ימים הצוואה בע"פ בטלה ומבוטלת במידה והשתנו הנסיבות שהובילו את המצווה לצוות את צוואתו בעל-פה.

עריכת צוואה חדשה

אין כל אפשרות לקיומן של מספר צוואות במקביל, ובעת שאדם עורך צוואה חדשה עליה מתנוסס תאריך חדש, הרי שצוואה זו 'דורסת' את הצוואה הקודמת לה.

הוספת נספח לצוואה החדשה

במידה ואתם מבקשים להיות 'על הצד הבטוח', הרי שאנחנו יכולים להמליץ לכם על צירוף הודעת הביטול של הצוואה כנספח לצוואה החדשה.

בזאת אתם למעשה נותנים לביטול מעין הצהרה פורמלית יותר המתווספת אל הצוואה שאותה יש לבצע ולפעול על-פיה.

במידה והשמדתם את הצוואה הקודמת, כמובן שגם דרך זו תקפה וכשרה, והדבר תלוי בכם ובהעדפתכם.

האם הצוואה הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה?

רבים בוחרים להפקיד את צוואתם אצל הרשם לענייני ירושה, שכן מדובר בצעד המבטיח את קיומה של הצוואה (למעשה להבטיח שהצוואה לא תיפול בין הכיסאות ולא תישכח).

בהתאם לכך, במידה והחלטתם לבטל צוואה מנסיבות וטעמים כאלו ואחרים, הרי שיש לפנות אל הרשם לענייני ירושה ולבקש לבטל את הצוואה שהופקדה.

ביטל צוואה הדדית

שימו לב! בשונה מצוואה רגילה ובה אדם מסתמך על רצונו האישי לצוות, הרי שצוואה הדדית היא צוואה בה שני הצדדים מסתמכים אלו על אלו.

כאשר הצד האחד נסמך על הצד השני, הרי שיש לקחת זאת בחשבון, ואדם לא יכול לבטל את הצוואה על דעת עצמו.

ביטול צוואה הדדית מוכרח להתבצע על-ידי מתן הודעה בכתב המודיעה לצד השני כי הצד הראשון מבטל את צוואתו ההדדית.

את ההודעה ניתן למסור במכתב כתוב, בדוא"ל, בוואטסאפ וכיוצא בכך.

מדריך זה נכתב על-ידי משרד עורכי דין צוואות מיטל אוטמזגין.

סיכום דבר

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: