מהי צוואה הדדית?

זכותו של כל אדם לקבוע כיצד יחולק עזבונו לאחר לכתו. אחד הכלים הנפוצים ביותר לביסוס זה הוא צוואה. 

עריכת הצוואה היא הדרך להבטיח כי רצונותינו יכובדו גם לאחר לכתנו.

מהי צוואה?

הצוואה היא מסמך משפטי, בו מפרט המוריש את רצונותיו לגבי רכושו לאחר מותו. בצוואה יפרט המוריש מי יהיו המוטבים, יכתיב את חלוקת נכסיו, ובמקרים שונים  יקבע מי הוא שיהיה אפוטרופוס לקטינים, או בעלי מוגבלויות שתחת חסותו. 

במאמר נרחיב מעט אודות הצוואה ההדדית, מרכיביה יתרונותיה וחסרונותיה.

צוואה הדדית

הצוואה ההדדית היא חוזה שנערך בין שני אנשים, (בני זוג או שותפים) בו הם מסכימים על אופן חלוקת רכושם, במקרה ואחד מהם או שניהם ילכו לבית עולמם.

מדובר על מסמך משותף אחד בו לשני הזוג מעמד זהה. משמעות הצוואה ההדדית היא שברגע שצד לצוואה ההדדית נפטר, לא ניתן לשנות את תנאי הצוואה על ידי הצד שנותר בחיים, אלא אם ניתנה הסכמה מוקדמת על ידי המנוח.

יתרונות וחסרונות של צוואות הדדיות

יתרונות

הצוואה ההדדית מספקת שקיפות ובהירות לזוגות במשפחות מעורבות, מבטיחה שהמוטבים יקבלו את חלקם בעיזבון, מונעת מהצד שנותר בחיים מלחלק את נכסי המנוח באופן אחר מהמוסכם.

חסרונות

מנגד, היא מתאפיינת בהעדר גמישות. עם פטירת בו הזוג הראשון הופכת הצוואה לבלתי חוזרת. השותף, שנותר בחיים, לא יכול לשנותה גם אם השתנו הנסיבות בצורה קיצונית.

צוואה הדדית בישראל

בישראל תקף צוואות הדדיות כפוף ל חוק הירושה משנת 1965, הקובע כי צוואה הדדית תקפה ומחייבת אם היא נערכת בכתב, ונחתמה בנוכחות עדים. על אנשים המעוניינים לערוך צוואה הדדית להתייעץ עם עורך דין כדי לוודא שרצונם עומד בחוק זה.

יצירת צוואה הדדית כרוכה בכמה שלבים:- 

  • עריכת הצוואה – מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה בדיני ירושה בישראל, כדי שיסייע בעריכת צוואה המתייחסת במלואה לרצונותיהם של בני הזוג, לרבות אופן חלוקת הנכסים, שמות המוטבים, ומינוי מנהלי עזבון או נאמנים. חשוב שתדעו כי עורך הדין יכול גם להציע מידע וייעוץ בכל חבויות המס או ההתחייבויות שעלולות להיות.
  • הכרזה בפני נוטריון או בית המשפט – בישראל כמה סוגי צוואות המוכרות בחוק הירושה:
    צוואה בכתב חתומה ומתוארכת על ידי המוריש/ים ושני עדים ובנוכחותם, צוואה בעל פה – שיש לתעד תוך 30 יום וצוואה בעת סכנת מוות. בהתאם לנסיבות ולסוג הצוואה יש להצהיר עליה בפני נוטריון או בית משפט. 
  • רישום ברשם הירושה במשרד המשפטים – שלב זה אינו הכרחי, אך הוא מוסיף שכבת בטחון והגנה נוספת לצוואה.

ביטול צוואה הדדית

בישראל, ביטול צוואה הדדית אינו פשוט. מאחר והצוואה ההדדית נכנסת לקטגוריה של חוזה בין שני המורישים, ביטולה ידרוש את הסכמתם של שני הצדדים. במקרה של פטירת צד אחד לא יכול הצד הנותר לבטל או לשנות את הצוואה. עובדה זו עלולה להוביל להשלכות משפטיות.

למרות האמור למעלה חשוב לדעת כי חוק הירושה בישראל מאפשר למוריש לבטל את צוואתו ההדדית, בתנאי שיודיע לצד השני בכתב במהלך חייו. לאחר פטירתו של צד אחד, עדיין ניתן לבטל את הצוואה על ידי בית משפט לפי חוק הירושה משנת 1965 אך בנסיבות מסוימות ולרוב מדובר בהליך ארוך.

לסיכום

צוואה הדדית משמשת כמסמך משפטי מחייב המעיד על הסכם בין שני צדדים על אופן חלוקת רכושם לאחר מותם. יצירת צוואה הדדית מחייבת תכנון קפדני והיכרות מעמיקה עם חוק הירושה הישראלי. 

מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום זה במהלך התהליך, וזאת על מנת לוודא שהצוואה אכן ערוכה, מוצהרת ורשומה כהלכה.

סיכום דבר

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: