פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

עו"ד מיטל אוטמזגין

תוכן עניינים

פגיעת רכב בהולך רגל במעבר חציה עלולה כידוע להיות פגיעה קשה ביותר ואף קטלנית, ועל כן חשוב מאד להקפיד גם על כללי הזהירות שחלים לגבי מעבר חצייה כדי להימנע מכך. 

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור הולכי הרגל ההרוגים הינו בממוצע כשליש (כ-30%) מסך כלל ההרוגים בתאונות דרכים בארץ בכל אחת מהשנים שבין  2011 עד 2020.

עוד עלה שקיים הבדל מהותי בקרב ההרוגים שהינם הולכי רגל לגבי נסיבות הפגיעה: בעוד שרק 9% מקרב הילדים הולכי הרגל שנהרגו, נפגעו במעבר חצייה, אזי 77% (!) מקרב בני ה-65 ומעלה הולכי הרגל שנהרגו, נפגעו במעבר חצייה. כפי הנראה, הבדל זה נובע מהבדלי המהירות וזמני התגובה של הילדים לעומת הקשישים. 

מכל מקום, שני הצדדים, הן הנהגים והן הולכי הרגל, צריכים להקפיד מאד על כללי הזהירות והוראות החוק בכל הקשור לחציית מעבר חציה. ככלל, הולך הרגל צריך להקפיד לרדת למעבר החציה בזהירות ולא לקפוץ אליו באופן מפתיע, ואילו הנהג צריך להקפיד לתת לו זכות קדימה. 

ככל שבית המשפט לתעבורה ימצא שהפגיעה בהולך הרגל במעבר החציה התרחשה באשמתו של הנהג, ולא בשל חוסר זהירות של הולך הרגל, הוא צפוי להתייחס לכך בחומרה רבה, ולהטיל על הנהג עונשים כבדים, לרבות עונש פסילה לתקופה ממושכת ולעתים אף עונש מאסר. לעומת זאת, אם בית המשפט יקבע שהתאונה התרחשה באשמתו של הולך הרגל או גורם אחר, סביר שהנהג לא ישא באחריות לפגיעה בהולך הרגל. 

להלן פירוט החובות שחלות על הולכי הרגל והנהגים בכל הקשור למעבר חצייה. 

חובות הזהירות של הולך הרגל בעת חציית כביש

ככלל, הולך הרגל צריך לחצות את הכביש בזהירות ובבטחה, ולא לקפוץ לכביש באופן שיפתיע את ציבור הנהגים בכביש ומבלי שהם יספיקו לעצור את הרכב כדי למנוע תאונה. 

כך, לדוגמא, תקנה 110 לתקנות התעבורה קובעת, בין היתר, שעל הולך רגל לחצות כביש רק לאחר שהוא בדק את מצב התנועה ונוכח שאפשר לחצותו בבטיחות, ושאם יש במקום מעבר חציה עליו לחצות בו את הכביש. בכל מקרה, עליו לחצות את הכביש במהירות סבירה ובקו ישר והקצר ביותר בין קצות הכביש, ולא להתעכב בכביש שלא לצורך. 

בנוסף, תקנה 111 לתקנות התעבורה אוסרת על הולך הרגל לרדת לכביש באופן פתאומי  או מבלי לנקוט בזהירות מספקת כאשר התקרב אליו רכב ממרחק שבו הנהג לא יכול היה להספיק לעצור את הרכב כדי למנוע תאונה.

לפיכך, אם יסתבר שהולך רגל שנפגע במעבר חציה, חצה את הכביש שלא באופן זהיר ו/או באופן פתאומי וכיו"ב, ייתכן שהנהג הפוגע יזוכה מביצוע העבירה.

לייעוץ עם משרדנו השאירו פנייה:

או התקשרו: 054-9433560

חובת הנהג לתת זכות קדימה להולך הרגל במעבר חצייה

דיני התעבורה מטילים על הנהג חובות זהירות ואחריות מוגברות כלפי הולך הרגל, וזאת כדי להגן על הולך הרגל ולמנוע כל פגיעה זו. 

אחת החובות המרכזיות בעניין זה הינה מתן זכות קדימה להולך רגל שחוצה את הכביש במעבר חציה כאמור בתקנה 67 לתקנות התעבורה. על הנהג לתת להולך הרגל זכות קדימה באופן שיאפשר לו להתקדם במעבר החציה מבלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותו, או לסטות מקו התקדמותו. 

חובת מתן זכות הקדימה להולך הרגל במעבר חצייה עוסקת בשלושה מצבים שונים:

(1) כאשר הולך הרגל כבר נמצא בתוך מעבר החצייה

אם כאשר הנהג מתקרב למעבר החציה יש כבר הולכי רגל בתוך מעבר החציה, מחובתו של הנהג להאט ולאפשר להם להשלים את החציה בבטחה, ואף לעצור את רכבו באופן מוחלט במידה ויש צורך בכך (תקנה 67(א) לתקנות התעבורה).  

לפי הפסיקה, כדי לאפשר להולכי הרגל להשלים את החציה "בבטחה", על הנהג לנהוג  לא רק באופן שלא ייאלץ אותם להיפגע מכלי הרכב, אלא גם באופן שלא ייאלץ אותם להתחמק מפגיעה, ליפול, או להיבהל. עליו להאט את מהירות הנהיגה שלו  כך שהוא יוכל במידת הצורך לעצור באופן מיידי כאשר הולכי הרגל מתקרבים למעבר החציה. 

העונש על עבירה זו נקבע לפי חומרת נסיבותיה: 

  • בנסיבות רגילות, ללא סיכון חייהם של הולכי הרגל –קנס בסך של 500 ₪ ו-8 נקודות חובה. 
  • בנסיבות מחמירות, תוך סיכון חייהם של הולכי הרגל – זימון חובה למשפט, ופסילה מנהלית של רשיון הנהיגה ל-30 יום על ידי קצין משטרה בכפוף לשימוע.  אם הנהג יורשע בתום המשפט, הוא יקבל עונש אוטומטי של 10 נקודות חובה, וכן עונשים נוספים כפי שייקבעו על ידי בית המשפט, כגון קנס כספי, שלילת רישיון נהיגה על תנאי, ואף שלילת רישיון נהיגה בפועל. 

(2) כאשר הולך הרגל נמצא במדרכה ליד מעבר החצייה

אם נהג שמתקרב למעבר חציה רואה הולך רגל שעומד על מדרכה בסמוך למעבר חציה, עליו להאט את רכבו, ואם ניכר בהולך הרגל שבכוונתו גם לחצות את הכביש, עליו לתת לו זכות קדימה (תקנה 67(א1) לתקנות התעבורה). 

בעבר, היה על הנהגים  לתת זכות קדימה להולכי הרגל רק לאחר שהם כבר הציבו את כף רגלם על הכביש. אולם, בשנת 2015 תקנה זו תוקנה כך שכיום על הנהגים לתת זכות קדימה להולכי הרגל גם כאשר הם עדיין על המדרכה, ונראים כמי שמתכוונים לחצות את הכביש, ועוד בטרם הניחו עליו את כף רגלם. 

העונש על עבירה זו הינו קנס בסך של 250 ₪, ללא נקודות חובה.

(3) כאשר יש כלי רכב בנתיב אחר שמאט ליד מעבר החצייה

אם כאשר נהג הרכב מתקרב למעבר חציה, ובנתיב אחר, במקביל או ממול, ישנו רכב שמאט את נהיגתו לפני מעבר החציה, על הנהג גם להאט את רכבו לפני אותו מעבר חציה. אם הרכב האחר עצר לגמרי, גם על הנהג לעצור, ואם היה הולך רגל באותו מעבר, עליו לתת לו זכות קדימה (תקנה 67(א2) לתקנות התעבורה).

כלומר, מדובר במצב שבו רכב האט או עצר כדי לתת זכות קדימה להולך רגל, בשעה שרכב אחר מעוניין לעקוף אותו או לחלוף על פניו, ועל כן הוא עלול לפגוע בהולך הרגל. לפיכך, נקבע שאם נהג כלשהו בנתיב אחר האט או עצר לפני מעבר חציה, גם הנהגים האחרים צריכים להאט או לעצור כדי למנוע פגיעה בהולך הרגל. 

העונש על עבירה לפי תקנה זו הינו קנס בסך של 250 ₪, ללא נקודות חובה.

איסור ביצוע עקיפה לפני מעבר חצייה

בנוסף לחובה לתת זכות קדימה להולך הרגל המעבר חציה, אסור לנהג גם לבצע עקיפה לפני מעבר חציה (ראו גם עקיפה מסוכנת), מאחר שהדבר עלול מאד לסכן את הולכי הרגל, במיוחד כאשר הנהג העוקף נוסע במהירות גבוהה. 

לפיכך, כאשר נהג מתקרב למעבר חציה, אסור לו לעקוף, או לנסות לעקוף, או להסיט את רכבו שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל-חיים, וזאת עד לאחר שהוא סיים לעבור את מעבר החציה (תקנה 47(ה)(3) לתקנות התעבורה). 

העונש על עבירה זו הינו קנס בסך של 500 ₪ ו-6 נקודות חובה. 

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים:

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: