מהי עריכת צוואה בכתב יד?

צוואה בכתב יד הינה הדרך הבסיסית ביותר לערוך צוואה, וזאת תוך שהמצווה מקפיד לכתוב את כלל הצוואה בכתב ידו.

הצוואה בכתב היד מביאה עמה 'בעייתיות' מסוימת שכן עורכי הצוואה (קרי המצווים / המורישים) אינם בהכרח בקיאים בכל הקריטריונים הטכניים השונים להם הם נדרשים, דבר אשר עלול להוביל לפסלותה או לעיכובים בהליך מימושה.

להלן נמנה את הדרישות הפורמליות להן נדרשים המצווים בעת שהם עורכים צוואה בכתב יד.

תיאור כללי

הצוואה בכתב יד מוכרחה להיכתב כולה בכתב יד המצווה.

על הצוואה בכתב יד לשאת את התאריך בו היא נכתבה.

על המצווה לחתום בסיומה של הצוואה בכתב ידו.

כל אלו נועדו להסיר כל ספק באשר לאמיתות הצוואה ובאשר לזהות האדם שכתב אותה.

נהוג להמליץ להוסיף כותרת המבהירה מעבר לכל צל של ספק כי אכן מדובר בצוואה, ולא בשום מסמך אחר.

מה יקרה אם יחול פגם טכני בצוואה בכתב יד?

היעדרה של דרישה טכנית כזו או אחרת מן הצוואה בכתב היד, עלולה לסכן את מעמדה או מידת היכולת לקיימה, אך לרוב הדבר הוא בר-פתרון.

כך למשל, היעדרה של חתימת המצווה, נחשבת לפגם בר-תיקון וזאת על בסיסו של סעיף 25 לחוק הירושות המאפשר לקיים צוואה על אף קיומו של פגם או חוסר.

חוק זה יחול כאשר לבית המשפט לא יהיו ספקות באשר לאמיתות הצוואה. שאיפתו של בית המשפט היא להבטיח את רצון הנפטר, ועל-כן ייעשה כל שניתן על מנת לאשר את הצוואה גם אם תוכנה הטכני לוקה בחסר.

כמובן שיש להימנע ממצבים דוגמת אלו ככל הניתן, ומומלץ לעבור על הצוואה מספר פעמים, לבחון כי אכן כל הפרטים הטכניים מולאו כנדרש, שאין כל שגיאת כתיב / טעות סופר אשר עלולה להשפיע על קיומה של הצוואה.

יתרונות אל מול חסרונות

יתרונה של הצוואה בכתב יד טמון באופייה האישי

כשם שצוואה הינה מעשה אישי, כך אמרה זו מתקיימת הלכה למעשה כאשר המצווה עורך את צוואתו לבדו.

בצוואה בכתב יד, אין המצווה נדרש לנוכחותו של איש, ובאפשרותו לעשות זאת על דעת עצמו, בזמנו הפנוי, וכאוות נפשו.

חסרונות הצוואה בכתב יד

לצד היתרון, ישנה שורה של חסרונות אותם מוטב להכיר.

  • כשם שהצוואה נערכה על דעתו של המצווה בלבד, הרי שרבים עלולים לקום ולערער על תוכנה ולנסות ולפקפק באמיתותה. במקרה שכזה, אין המנוח כמובן יכול להגן על דבריו ולהסביר את בקשותיו. המערערים יבקשו למשל לבחון את מידת כשירותו של המצווה בעת שערך את צוואתו.
  • נוסף על כך, ייתכנו תרחישים ובהם תוכנה של הצוואה לא יתאימו את האמור בחוק, עם הנחיות שיסתרו את אמות המוסר והאתיקה.
  • כמו-כן, אדם הכותב את צוואתו לבדו, ייתכן ויחסיר פרטים שונים אשר עלולים להוביל למחלוקות, פרשנויות וסכסוכים בין היורשים. 

הפקדת הצוואה

בין שמדובר בצוואה הנערכת בכתב יד, ובין אם מדובר בצוואות שנערכו בדרכים נוספות, הרי שההמלצה הגורפת מטעם כל עורכי הדין, היא להפקיד את הצוואה בידיו של הרשם לענייני ירושה.

מדובר בהליך פורמלי ובעלות סמלית, המאפשר להבטיח כי אכן הצוואה תתמלא במלואה לאחר לכתם של המצווים.

צוואה בכתב יד הנשמרת במגירה ושאיננה ידועה לאיש, עלולה להיאבד ולהישכח. בהפקידנו את הצוואה בידיו של הרשם לענייני ירושה, אנו מבטיחים כי אכן הצוואה תתממש בעת שהיורשים יבקשו לרשת את העיזבון.

ייעוץ משפטי בנושא עריכת צוואה בכתב יד

משרד עורכי דין מיטל אוטמזגין מתמחה בדיני הירושות והצוואות.

למידע וייעוץ בנושא עם עורך דין צוואות מטעם המשרד, ניתן ליצור קשר טלפוני, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה באתר.

למידע כללי אודות סוגי הצוואות

סיכום דבר

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: