כיצד עורך דין יכול לסייע בניהול עיזבון?

האצלת הסמכויות לניהולו של עיזבון מוענקת על-ידי הערכאה המשפטית, אולם את הבחירה במנהל העיזבון יכולים המצווים לעשות על דעתם ורצונם.

חשוב לציין כי ישנה טעות רווחת בקרב הכלל כי מנהל העיזבון מוכרח להיות עורך דין או אדם בעל ניסיון בנושא. למעשה, יכולים המצווים לבחור במי מטעמם שינהל את עיזבונם, ולו רק שלא יהיה מבין היורשים או המקורבים ליורשים; היבט אשר יכול להוביל לפסלות.

מתפקידו של מנהל העיזבון כמו כן הוא, ועליו לנהל ולרכז את כלל הכנסים, ההון והרכוש שתחת המונח, וזאת עד לחלוקתו בין היורשים.

פירוט תפקידיו של מנהל עיזבון

כשם שהרכוש, ההון והנכסים נותרים תחת ידו העליונה של מנהל העיזבון, כך מגיעה גם האחריות על תחזוקתם לאורך פרק הזמן הנדרש.

ישנם היבטים בהם מנהל העיזבון יכול 'להגדיל ראש' וישנם היבטים אליהם הוא מחויב מתוקף תפקידו.

כך לשם הדוגמה, במידה וישנה דירה בשכירות שהייתה בבעלותו של המנוח, הרי שמנהל העיזבון יכול לא רק לתחזק את הקשר השוטף עם הדיירים, אלא גם לטפח את הדירה ולהגדיל את ערכה.

לצד זאת, הרי שמנהל עיזבון יידרש לשלם את חובותיו של המנוח.

ההבדל בין מנהל עיזבון זמני לקבוע

מנהל עיזבון זמני

מנהל עיזבון זמני ממונה על-פי צו זמני, וזאת לאור דחיפות מסוימת הקיימת בטיפול בנכסיו של המנוח.

כך למשל, ימונה מנהל עיזבון באופן מידי וזמני לאור הצורך לטפל בחובות שונים ומידיים שנותרו בידיו של המנוח, ועתה יש לתת את המענה בהקדם האפשרי.

תוקפו של מנהל עיזבון זמני עומד על עד חצי שנה, ובמסגרת תפקידו הוא איננו מחזיק בסמכויותיו של מנהל עיזבון קבוע אשר אמון גם על חלוקת העיזבון בין היורשים.

מנהל עיזבון קבוע

מנהל עיזבון קבוע ממומנה מטעם הערכאה המשפטית, אך נבחר בראש ובראשונה על-ידי המצווה עצמו.

בית המשפט מעניק את התוקף הרשמי למינוי אשר יכול לעמוד על שנתיים, ובעת הצורך במידה והתהליך מתמשך מעבר למצופה, הרי שבסמכותו של בית המשפט להאריך את המינוי.

מנהל עיזבון קבוע מחזיק בכל הסמכויות לניהולו התקין והשוטף של העיזבון לרבות ריכוז ההון, הרכוש והנכסים, טיפול בחובות ותביעות, ניהול הכנסים בפועל וכיוצא בכך.

מדוע ממליצים לשכור את שירותיו של עורך דין לניהול עיזבון?

כאמור מעלה, אין כל חובה או חוק המורה על שכירת שירותיו של עו"ד לניהול עיזבון. כל אדם הממונה על-ידי המצווים, הרי שבאפשרותו לנהל את העיזבון, זאת לאחר מתן התוקף מטעם בית המשפט.

ועם זאת, ממליצים רבים לשכור את שירותיהם של עורכי דין לדיני ירושה וצוואות וזאת לאור העובדה שהם מביאים עמם ניסיון, בקיאות בתחיקות הנדרשות וידע בדיני הירושה המאפשר להתנהל עם היורשים והדינמיקות בין היורשים באופן מופתי.

עורך דין המנהל את העיזבון עבור המנוח נותן מענה על:

  • ניהולם של כלל הנכסים, הרכוש וההון
  • ניהול ותשלום החובות לרבות בירור ומתן מענה לתביעות (היבט אשר איש מקצוע משפטי יכול להידרש אליו בקלות רבה יותר)
  • ולבסוף חלוקת העיזבון בין היורשים

ולא רק אדם יכול להתמנות כמנהל עיזבון

נרחיב ונאמר כי לניהול העיזבון יכולים להתמנות בני אדם, אך גם תאגידים וחברות.

כמו-כן, במקרים מסוימים בהם הדבר נדרש, יכול גם האפוטרופוס הכללי להתמנות בתור מנהל העיזבון.

בעת הזו נבהיר כי החוק איננו מורה באופן חד משמעי על אי-מינויו של יורש כמנהל עיזבון, ועם זאת, בית המשפט יכול להתערב בנושא ולמנוע את המינוי לאור השקפתו וחששותיו הנובעות מן הסמכות הניתנת ליורש.

היבטים נוספים בהם עו"ד לניהול עיזבון יכול לסייע

1. הגשת צו קיום צוואה / צו ירושה

גם כאן נבהיר כי את התהליכים הנדרשים להגשת צו קיום צוואה או צו ירושה, יכולים אנשים פרטיים לעשות ללא עורך דין.

ההמלצה על שכירת שירותיו של עורך דין בנושא זה, נובעת ראשית כל מן החיסכון המשמעותי בזמן הנדרש למילוי המסמכים והעמידה בכל הקריטריונים הנדרשים. ושנית, לאור העובדה שעורך דין מביא עמו בקיאות בתהליך, ועל-כן יענה על כל הקריטריונים כנדרש בעת ההגשה הראשונה, ולא יידרש לשאלות / ספקות מטעם האפוטרופוס הכללי או היועץ המשפטי לאפוטרופוס הכללי לאור אי-דיוקים כאלו ואחרים.

2. טיפול בהתנגדויות לצוואה

בעת הפניה לאפוטרופוס הכללי, ייתכנו בפרק זמן ההמתנה שיעלו התנגדויות לחלוקת העיזבון, דבר אשר יוביל לתהליך משפטי ממושך.

עורך דין המנהל את העיזבון ומביא עמו בקיאות בצוואה ובירושה, יוכל להידרש לנושא בשם היורשים.

מינוי עורך דין מנהל עיזבון מטעם משרדנו

למשרד עורכי דין מיטל אוטמזגין ניסיון רב בניהול עזבונות, ליווי היורשים ועריכת צוואות.

בכל שאלה והתייעצות בנושא, הינכם מוזמנים להשאיר פניה באתר לקבלת שיחה חוזרת, ליצור קשר טלפוני או לכתוב לנו בוואטסאפ.

סיכום דבר

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: