עורך דין צוואות וירושות

משרד עורכי דין מיטל אוטמזגין מתמחה בדיני הצוואות והירושות ומעניק ללקוחותיו מעטפת משפטית מלאה ואישית. כמו-כן המשרד מעניק שירותי עריכת צוואה עד הבית ללקוחותיו אשר אינם מסוגלים מטעמים אישיים לפקוד את המשרד.

צוואה הינה מעשה אישי אותו יכול כל אדם לבצע על-פי החלטתו ורצונו.

יתרה מזאת, רבים אינם יודעים זאת, אך באפשרותכם לערוך צוואה בכתב עם עט ונייר, לשמור אותה במגירה שבמטבח, וזוהי צוואה לכל דבר ועניין אותה מוכרחים היורשים למלא.

אם כך הדבר, מדוע נהוג להיעזר בעו"ד לעריכת צוואה? הסיבות השונות משקפות גם את אופיו של השירות בכללותו, ולהלן נפרט את הדבר.

עריכת הצוואה עם עורך דין

מטרתה של הצוואה היא להבטיח כי משאלתו האחרונה של המצווה תתמלא במלואה לאחר לכתו.

בפועל, המציאות מלמדת כי אין אלו הם בהכרח פני הדברים ומסיבות שונות:

  • התנגדות לצוואה – גורמים שונים הקמים כנגד דברי הצוואה ומבקשים לבטל סעיף או סעיפים בה, ולעתים אף להביא לבטלותה המלאה
  • היבטים טכניים – רכיבים טכניים שונים בצוואה אשר עלולים להביא לפסלותה.
  • צווי לא מוסרי – למשל, מוריש המצווה את כספו לאחד הזוכים, אך מתנה זאת בטיפולי המרה. כמובן שזוהי דוגמת קיצון, וניתן לשגות עם ציוויים לא מוסריים / אתיים נוספים.

עורך דין המתמחה בדיני צוואות יערוך את הצוואה יחד עם המצווה, ויבקש לבחון בקפידה את רצונותיו, תוך ניתוח קפדני המציג תמונת מצב כוללת ומפורטת של כלל רכושו, נכסיו והונו.

את הצוואה יערוך עורך הדין יחד עם המצווה תוך שלא יינתן מקום ל'שטחים אפורים' הנתונים לפרשנות ו/או שיעוררו מחלוקות עתידיות וסכסוכים בין היורשים.

האם לא אוכל לערוך את הצוואה ולהגישה בפני עורך דין לחתימה בלבד?

כמובן שנדגיש כי אין כל הכרח או חוק המורה על אדם לגשת לעורך דין לצורך הכנת הצוואה או אישורה.

עם זאת, אין כל צורך בהגעה לעורך דין לצורך אישור הצוואה, ולשם כך נבהיר את סוגי עריכות הצוואה הקיימות:

1. עריכת צוואה בכתב

עריכת צוואה בכתב כשמה כן היא, ועל המצווה לכתוב את צוואתו בכתב ידו.

חשוב להקפיד על כותרת המדגישה כי מדובר בצוואה, לכתוב את התאריך בו הצוואה נכתבה, ובסיומה של הצוואה להוסיף את חתימת המצווה.

2. עריכת צוואה בפני עדים

כן משתלב שירותו של עו"ד צוואות אשר עורך יחד עם המצווה את צוואתו, ובסיום התהליך חותם על הצוואה יחד עם עוד 2 עדים הנוכחים במעמד החתימה.

זוהי הדרך העדיפה (ונדגיש כי אין חוק המורה על כך), שכן הימצאותו של עורך דין ו-2 עדים מגבירה את מהימנות הצוואה, ומונעת את האפשרות להתנגדויות למימוש רצונו של המצווה.

3. עריכת צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות שופטת, קרי צוואה אותה מביא המצווה בפני שופט לצורך אישורה.

חשוב לציין כי מדובר בתהליך פורמלי בלבד, וזהו גם התהליך שעונה על שאלתכם אם ניתן לערוך את הצוואה לבד ולהגישה לאישור.

השופט אמנם יאשר שאכן הבאתם את הצוואה בפניו, אך הוא איננו בודק את טיבה, איננו בוחן את מרכיביה, ואין בכך כדי להבטיח שאכן הצוואה עונה על כל הדרישות, איננה שוגה בפרטים טכניים או מותירה אמרות חלקיות הסוללות דרך לפרשנות שונה מצד היורשים.

4. עריכת צוואה בעל פה

צוואה שתוקפה הוא ל-30 יום בלבד, והיא נערכת בעל-פה אל מול 2 עדים.

זוהי צוואה שנערכת רק כאשר אדם סבור כי לכתו קרובה, למשל עקב תאונה, וכי הוא מצוי על ערש דווי.

על-כן גם צוואה זו נתונה לתוקף קצר מועד, שכן במידה והנסיבות השתנו לטובה, הרי שיש לערוך את הצוואה מחדש.

מתן הוראות מיוחדות בצוואה

בעת שאנו מבקשים לערוך צוואה, הרי שייתכן ויהיו היבטים שונים אותם נרצה ליישם, ושיצריכו מלאכת מחשבת ויצירת תניות שונות להוראות מיוחדות.

כך למשל, בצוואה ניתן להורות על כך שאם אדם מסוים מן הזוכים, לא יוכל לרשת או חלילה ילך לעולמו, הרי שייקבע מיהו האדם הבא בתור שייהנה מן העיזבון.

הוראה מיוחדת נוספת היא מתן הנחיה להורשה מאוחרת עבור אחר הנהנים, וזאת רק לאחר שמולאו תנאים מסוימים. למשל, שחלקו של יורש יינתן לו רק בהגיעו לגיל 18, או רק לאחר שיינשא, או רק אם יירשם ללימודים גבוהים וכיוצא בכך.

עורך דין המתמחה בעריכת צוואות, יוכל לבחון את רצון המצווה, ולתרגם זאת להוראות ברורות המתחשבות בתנאים דינמיים העשויים להשתנות במרוצת הזמן.

ניהול העיזבון

לצד עריכתה של הצוואה, מתפקידו של עורך דין צוואות וירושות לנהל את עזבונו של המצווה, זאת באם יחליט למנות את עוה"ד כמנהל העיזבון.

חשוב לציין: אין כל חוק המורה על מינויו של עורך דין כמנהל עיזבון, ולמעשה המוריש יכול למנות כל אדם ואדם בו יחפוץ להפקיד אחריות זו.

עם זאת, ניהול עיזבון על-ידי עורך דין, מבטיח ניהול אובייקטיבי, כמו גם ניסיון רב יותר בניהול נכסיו, רכושו והונו של המוריש.

לעתים, עורך דין ירושות יכול אף להגדיל לעשות ולסייע רבות בניהול העיזבון למען השבחתו. דוגמת ניהול הדירה עד לחלוקתה בין היורשים, תוך שמירה על מצבה.

האם אני מוכרח/ה לערוך צוואה?

כפי שוודאי הבנתם ממדריך זה, אנו נוהגים להדגיש כי אין כל חוק המורה על דברים אלו. צוואה היא זכות ולא חובה.

באפשרותה של הצוואה לעשות סדר רב הן עבור המורישים והן עבור היורשים.

1. מצד המורישים

צוואה מאפשרת למצווה לשלוט בנכסים, ההון והרכוש ולהחליט באופן מדויק ושאיננו משתמע לשני פנים, מה ייעשה בעיזבון.

כך למשל, אם ישנה דירה, יכול המוריש להחליט שהוא מעניק את הזכויות עליה לאחד מן היורשים בלבד, ואילו את הונו ליורש אחר. בכך מנע את האפשרות לשותפות בין שני יורשים על דירה (דבר אשר יכול להוביל לחילוקי דעות). זאת בעוד שאם לא הייתה כל צוואה בנמצא, הרי שכל העיזבון היה מתחלק בין היורשים על-פי חוק הירושות.

יתרה מזאת, במידה ומדובר בבני זוג נשואים / ידועים בציבור בעלי זכות על דירה ולהם צאצאים, הרי שללא צוואה, הדירה תחולק בין בן/בת הזוג הנותרים לבין הצאצאים. כך עלול להיווצר תרחיש לא נעים ובו בן/בת הזוג הנותרים חולקים את הדירה עם אנשים נוספים, ונדרשים לתהליך משפטי.

במקרה הזה, צוואה הדדית יכולה לפתור את הסוגייה, ובה בני הזוג יורו על כך שעם לכתו של אחד מהם, כלל הרכוש יועבר לבן/בת הזוג הנותרים.

2. מצד היורשים

חוק הירושות אמנם קובע מיהם היורשים על-פי דין, ומה ייעשה עם העיזבון לאחר לכתו של המנוח, זאת אם לא הותיר אחריו צוואה ברורה.

ועם זאת, ללא צוואה המספקת הנחיות ברורות, הרי שעלולים להיווצר סכסוכים ומחלוקות קשים ועזים בין היורשים השונים.

כך למשל, דירה המתחלקת שווה בין שווה  בין 5 צאצאיו של המנוח, וכל אחד מן היורשים מעוניין להיעזר בדירה לצרכיו שלו: האחד רוצה להשכירה, השני רוצה למכור, השלישי רוצה להמתין עד להשבחתה, ואילו הרביעי והחמישי רוצים להתגורר בה.

צוואה המורה על מכירת הדירה, או שמקצה את הדירה ליורשים מסוימים, ואילו את יתר הנכסים וההון ליורשים אחרים, יכולה למנוע מחלוקות ואי-נעימויות.

ייעוץ משפטי ואוזן קשבת

עורך דין צוואות וירושות יקשיב לרצון המוריש, ויתרגם זאת לצוואה ברורה ומפורטת.

זהו המקום להסביר ולפרט את כל הרצונות, התהיות וההתלבטויות באשר לגורם הרכוש, ההון והנכסים הקיימים.

כך למשל, התלבטות של המוריש באשר לאחד מצאצאיו הסובל ממוגבלות, והתניית העיזבון בכך שיתר אחיו יטפלו באחיהם.

כל מקרה הוא לגופו, וכל אחד ואחת מביאים עמם סיפורים אישיים ושיקולים המשפיעים על עריכתה של הצוואה.

הפקדת הצוואה

עצה משפטית אחרונה אך חשובה: הקפידו להפקיד את צוואתכם אצל הרשם לענייני ירושה.

בהפקדת הצוואה אתם למעשה מבטיחים כי אכן צוואתכם תתמלא.

זאת כיוון שאין אדם יכול להבטיח שצוואתו השמורה במגירה במטבח, אכן תתמלא. יתרה מזאת, אדם המפקיד את צוואתו בידיו של מכר קרוב; האם בהכרח יידע כי אכן הדברים ייעשו כרצונו?

בעת שמפקידים את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה, הדבר מבטיח את ביצועה במלואה.

התייעצו איתנו

משרד עורכי דין מיטל אוטמזגין מתמחה בדיני הירושות והצוואות, ומזמין אתכם לשיחת ייעוץ טלפונית.

בכל שאלה והתייעצות, ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה באתר.

סיכום דבר

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: