עבירת תנועה של נהג חדש – האם קיים הבדל?

עו"ד מיטל אוטמזגין

תוכן עניינים

במסגרת המאבק בתאונות הדרכים, וכן לאור מעורבותם הגבוהה יחסית של נהגים חדשים בתאונות דרכים בכלל, ובתאונות דרכים עם נפגעים בפרט (לרבות פגיעות קטלניות), החליט המחוקק להחמיר בענישתם של נהגים חדשים שמבצעים עבירות תנועה וזאת ביחס לנהגים וותיקים יותר, וזאת על מנת להגביר את ההרתעה לגביהם. 

מי נחשב לנהג חדש?

כל נהג, ללא קשר לגילו, מוגדר כ-"נהג חדש" במהלך השנתיים הראשונות שלאחר קבלת רישיון הנהיגה שלו. 

עם זאת, נהג חדש שקיבל את רשיונו לראשונה לפני שהגיע לגיל 24, יוגדר כ-"נהג חדש צעיר". 

על הנהג הצעיר חלות חובות מיוחדות בכל משך התקופה שבה הוא מוגדר ככזה. בין היתר, עליו לתלות שלט "נהג צעיר" על השימשה האחורית של כלי הרכב שלו. נהג חדש צעיר מחוייב בנוסף לנהוג בליווי נהג מלווה וזאת במשך כל החצי השנה הראשונה שלאחר קבלת רישיון הנהיגה. במשך שלושת החודשים הראשונים מתוך תקופה זו עליו לנהוג בליווי באופן מלא בעוד שבמשך יתרת שלושת החודשים עליו לנהוג בליווי רק במשך שעות הלילה. 

מהן עבירות התנועה החמורות לגבי נהג חדש

במסגרת מדיניות החמרת הענישה לגבי נהגים חדשים, קבע המחוקק שורה של עבירות תנועה חמורות אשר במידה ונהג חדש כלשהו ייתפס מבצע אותן, ייתכן שהוא ייאלץ לעבור מחדש את בחינות הנהיגה ואף לבצע בדיקות רפואיות כדי לקבל את רשיון הנהיגה שלו. 

עבירות התנועה החמורות שחלות על נהג חדש מפורטות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה, ולהלן עיקרן:

כל נהג חדש שהורשע בביצוע אחת מהעבירות הללו יצטרך לעבור שוב בחינת נהיגה עיונית (בחינת "תיאוריה"). 

אולם, אם בית המשפט יטיל על הנהג החדש גם עונש שלילת רישיון נהיגה לתקופה של לפחות שלושה חודשים בגין ביצוע אחת מהעבירות הללו, הוא ייאלץ לעבור בנוסף לבחינת הנהיגה העיונית, גם בחינת נהיגה מעשית (בחינת "טסט") כדי לחדש את רשיונו. 

יתרה מכך: אם הנהג החדש יורשע בביצוע עבירת נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים, או בביצוע עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש, הוא יחויב בנוסף למעבר שתי הבחינות הללו גם בביצוע בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ("מרב"ד"). 

במידה שהוא יורשע בביצוע עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש, קצין משטרה רשאי לפסול את רשיון הנהיגה שלו בפסילה מנהלית, וזאת עוד לפני קיום המשפט וממילא עוד לפני שהוא יורשע. 

לייעוץ עם משרדנו השאירו פנייה:

או התקשרו: 054-9433560

הארכת תקופת הגדרת "נהג צעיר"

נהג חדש שהורשע באחת או יותר מהעבירות החמורות הללו, יוגדר שוב כנהג חדש וזאת לתקופה נוספת של שנתיים, בתנאי שעמד בהצלחה בבחינות ובבדיקות שהוטלו עליו.

התקופה הנוספת תתחיל החל מתום התקופה הבסיסית המקורית של הגדרתו כנהג חדש (שכאמור הינה שנתיים ממועד הרישיון), או ממועד ההרשעה במשפט ככל שהורשע, או ממועד מפסילת רישיונו ככל שנגזרה עליו פסילת רישיון בהרשעה, והכל לפי המאוחר (סעיף 12א(ד) לפקודת התעבורה). 

החמרת הגדרת עבירת נהיגה בשכרות לגבי נהג חדש

כפי שצויין לעיל, אחת העבירות החמורות שחלות לגבי נהג צעיר הינה נסיעה תחת השפעת אלכוהול, כלומר, נהיגה בשכרות.

בעניין זה יש לשים לב שהמחוקק החמיר לא רק לגבי הענישה של נהג צעיר שביצע עבירת נהיגה בשכרות, אלא גם לגבי אופן ההגדרה של ביצוע עבירת נהיגה בשכרות לגבי נהג צעיר.

ככלל, עבירת נהיגה בשכרות לגבי נהג רגיל מוגדרת כצריכה של מעל 50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם לפי דגימת דם או מעל 240 מיקרוגרם אלכוהול לליטר אחד של אוויר נשוף לפי בדיקת מכשיר הינשוף (תקנה 169א לתקנות התעבורה), אם כי יובהר שהפסיקה העלתה את רמת הצריכה למעל 290 מיקרוגרם.  

אולם, לגבי נהג צעיר, עבירת נהיגה בשכרות מוגדרת כצריכה של מעל 10 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם לפי דגימת דם, או מעל 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף לפי בדיקת ינשוף (סעיף 64ב לפקודת התעבורה). כלומר, רמת הצריכה של אלכוהול לגבי נהג צעיר הינה נמוכה באופן משמעותי ביחס לרמת הצריכה של נהג רגיל, ועל כן על הנהגים הצעירים להקפיד שבעתיים ולהימנע הרבה יותר מצריכת אלכוהול לפני נהיגה. 

התייעצו עם משרדנו

משרד עורכי דין מיטל אוטמזגין מתמחה בדיני התעבורה ומספק מעטפת משפטית מלאה לרבות ייצוג בבתי הדין לתעבורה.

זומנתם למשפט? נתפסתם בביצוע עבירת תנועה של נהג חדש? התייעצו עוד היום עם עורך דין תעבורה מיומן.

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים:

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: