איסור שימוש ברכב

עו"ד מיטל אוטמזגין

תוכן עניינים

במסגרת המאבק בריבוי עבירות התנועה בארץ, הקנה המחוקק לבתי המשפט ולמשטרה את הסמכות לאסור על נהג שביצע עבירות תעבורה להשתמש ברכב שבו בוצעה העבירה, ואף להחרים אותו לתקופה של 30 יום לפחות, תוך אחסונו במגרש שמיועד לכך.  

מטבע הדברים, מדובר בסנקציה חמורה ביותר, אולם זוהי גם מטרתה: להרתיע את ציבור הנהגים בארץ מלבצע עבירות תנועה. 

בשפה העממית, איסור השימוש ברכב מכונה גם "החרמת הרכב", או "השבתת הרכב", או "הורדת הרכב מהכביש",

בשפה המשפטית, איסור השימוש ברכב על ידי בתי המשפט מכונה "איסור שיפוטי על שימוש ברכב" (סעיף 57ג לפקודת התעבורה), ואילו  איסור השימוש ברכב על ידי המשטרה מכונה "איסור מנהלי על שימוש ברכב" (סעיף 57א לפקודת התעבורה). 

איסור שיפוטי על שימוש ברכב - בסמכות בית המשפט

כאשר בית המשפט החליט להרשיע אדם בביצוע עבירת תעבורה, בית המשפט רשאי לאסור עליו להשתמש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של עד 120 יום במסגרת גזר הדין, וזאת בנוסף לכל עונש אחר שיוטל עליו. 

איסור מנהלי על שימוש ברכב - בסמכות המשטרה

גם למשטרה יש את הסמכות לאסור שימוש ברכב ולהחרים אותו, אם כי לתקופה של 30 יום או 60 יום בלבד, וזאת בשני מקרים: האחד, כאשר מדובר ברכב שמוביל מטען במשקל עודף, והשני, כאשר מדובר ברכב שביצע עבירה שמופיעה בתוספת השביעית לפקודת התעבורה.  

עם זאת, לא ניתן לאסור את השימוש ברכב כאשר מדובר בעבירות קנס.

לייעוץ עם משרדנו השאירו פנייה:

או התקשרו: 054-9433560

איסור שימוש ברכב שמוביל מטען במשקל עודף

שוטר רשאי לאסור שימוש ברכב מסחרי שמוביל מטען (כגון משאית) כאשר משקלו הכולל של הרכב והמטען עולה על המשקל הכולל שמותר לפי רישיון אותו הרכב, וזאת לאחר שקילה. 

ככלל, איסור השימוש יהיה למשך 30 יום בלבד. אולם, אם במהלך שלוש השנים האחרונות הרכב כבר נאסר לשימוש לפי סעיף זה, או שניתן לגביו צו איסור שיפוטי לשימוש ברכב במסגרת גזר דין של בית המשפט, אזי איסור השימוש יוארך לתקופה של 60 ימים.

איסור שימוש ברכב שביצע עבירה שמופיעה בתוספת השביעית לפקודת התעבורה

אם היה לשוטר יסוד להניח שנהג כלשהו עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השביעית לפקודה, הוא רשאי לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה או ליטול ממנו את רישיון הרכב ולזמן אותו לשימוע בתחנת משטרה בפני קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, וזאת תוך 3 ימים. 

העבירות שמופיעות בתוספת השביעית לפקודת התעבורה ואשר בגינן ניתן לאסור שימוש ברכב, כוללות, בין היתר, את העבירות הבאות:

 • הסעת נוסעים בשכר מעל למספר הנוסעים שמותר לפי רישיון הרכב.
 • הסעת נוסעים בשכר בניגוד להוראות החוק.
 • נהיגה ברכב ללא רישיון נהיגה תקף או ללא רישיון נהיגה שמתאים לסוג הרכב. 
 • נהיגה בזמן פסילה או בניגוד לתנאים שמצויינים ברישיון הנהיגה.
 • בעל הרכב התיר לאחר לנהוג ברכב למרות שהוא ידע שאין לו רישיון נהיגה תקף או רישיון נהיגה המתאים לנהיגה ברכב. 
 • נהג חדש שנוהג ללא מלווה.
 • הסעת נוסעים על ידי נהג חדש, מעל המותר, וללא מלווה.
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.
 • הפקרה לאחר פגיעה.

על קצין המשטרה לערוך לנהג שימוע, שבו יוסבר לנהג באיזו עבירה הוא חשוד ותינתן לו הזדמנות להגיב לכך. בתום השימוע על קצין המשטרה להחליט בהתאם לתוצאותיו האם יש יסוד סביר להניח שיוגש כתב אישום נגד הנהג בגין אותה עבירה, ובמקרה כזה הוא רשאי לאסור על הנהג להשתמש ברכב שבו נערכה העבירה.  במידה שנהג שזומן לשימוע לא התייצב אליו, ניתן לאסור עליו להשתמש ברכב גם בהיעדרו. 

ככלל, איסור תקופת השימוש ברכב הינו 30 יום. אולם, גם במקרה זה ניתן להאריך את תקופת האיסור ל- 60 יום אם במהלך שלוש השנים האחרונות אותו הרכב כבר נאסר לשימוש על ידי קצין משטרה לפי סעיף זה, או שניתן לגביו צו איסור שיפוטי לשימוש ברכב במסגרת גזר דין של בית המשפט. 

ביטול איסור שימוש ברכב על ידי קצין משטרה

ניתן לבקש מקצין משטרה לבטל  איסור משטרתי לשימוש ברכב. 

קצין המשטרה יבטל את איסור השימוש אם הוא שוכנע שלא יוגש כתב אישום כנגד הנהג בשל העבירה בה הוא חשוד, או אם בעל הרכב הוכיח שהרכב נלקח ממנו ללא ידיעתו והסכמתו.

ביטול איסור שימוש ברכב על ידי בית המשפט

ניתן לבקש גם מבית המשפט לתעבורה לבטל את האיסור המשטרתי לשימוש ברכב. את הבקשה יכולים להגיש בעל הרכב והנהג שקיבל את הודעת איסור השימוש ברכב. 

בית המשפט יכריע בבקשה לאחר ששמע את עמדת ב"כ היועמ"ש לממשלה או את עמדת המשטרה.

בית המשפט מוסמך לבטל את האיסור המשטרתי לשימוש ברכב, או לקצר את תקופת האיסור, אם הוא נוכח שהתקיים אחד מהתנאים הבאים: 

 1. הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו;
 2. מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה שבגינה נאסר השימוש ברכב. 
 3. קיום נסיבות אחרות שמצדיקות את ביטול/קיצור איסור השימוש, תוך התחשבות (בין היתר) בזיקה שבין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב.

התייעצו עם משרדנו

משרד עו"ד מיטל אוטמזגין מספק מעטפת משפטית וייעוץ משפטי בדיני התעבורה.

לכל שאלה והתייעצות בנושא איסור מנהלי לשימוש ברכב ואיסור שיפוטי אל מול עו"ד תעבורה, פנו אלינו טלפונית, השאירו פניה באתר או כתבו לנו בוואטסאפ.

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים:

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: