תאונה במעבר חציה, מה דבר החוק?

תוכן עניינים

המחוקק הישראלי מייחס חשיבות ראשונה במעלה למלחמה בתאונות הדרכים בארץ, ועל כן הוא קבע הוראות חקיקה שונות ומגוונות במסגרת דיני התעבורה בארץ במטרה לצמצם ככל הניתן תאונות אלו. 

בין היתר, המחוקק מצא לנכון לקבוע הוראות מיוחדות בדבר אופן ההתנהגות במעבר חציה, שחלות הן על ציבור הנהגים והן על ציבור הולכי הרגל, וזאת כפי שמתחייב מהעובדה לפיה המדובר בקטע שנועד לשמש כמסלול מעבר בטיחותי להולכי רגל בעת חצייתם את הכביש שנועד לנסיעת הנהגים בכלי הרכב. 

ככלל, הנהג צריך לתת להולך הרגל זכות קדימה, ואילו הולך הרגל צריך לרדת למעבר החציה בזהירות ולא לקפוץ אליו באופן מפתיע. 

בבג"צ 8150/13 דליה כרסנטי נ' פרקליטות המדינה נקבע כי על נהג שמתקרב למעבר חצייה מוטלת אחריות מוגברת. זהו השטח של הולך הרגל. אכן, גם על הולך הרגל חלים כללים בהגיעו לשטח זה, אך על השולט בכלי בעל-כוח קטלני מוטלת האחריות, הראשונה במעלה, לנהוג בזהירות. אחריות זו כוללת את החובה לצפות, במידה זו או אחרת, את האפשרות כי הולך הרגל עלול להתרשל -כך במיוחד כלפי קבוצות אוכלוסייה ממוקדות כגון ילדים וקשישים.    

במקרה המצער שבו בכל זאת אירעה תאונה במעבר חציה שפגעה בהולך רגל, על רשויות אכיפת החוק בארץ לבדוק מי למעשה אחראי לגרימת התאונה: הנהג, הולך הרגל, או אולי אף גורם אחר כלשהו. 

אם ייקבע שהנהג אחראי לגרימת התאונה, הוא עלול להיות חשוף לעונשים כבדים, בהתאם לחומרת נסיבות העבירה והפגיעה בהולך הרגל, כולל עונש שלילת רישיון רכב לתקופה ממושכת ואולי אף מאסר. 

אולם, אם ייקבע שהנהג לא גרם לתאונה, כי אם הולך הרגל עצמו או גורם אחר כלשהו, הנהג לא ישא באחריות לתאונה ולנזקים שנגרמו להולך הרגל בגינה. 

לפיכך, יש לברר תחילה מהן החובות המוטלות על ציבור הנהגים וציבור הולכי הרגל לגבי מעבר חציה, והאם מי מהם הפר את החובות המוטלות עליו וכיצד.

חובות הולכי הרגל לגבי מעבר חציה

חובות הולכי הרגל לגבי מעבר חציה מתבטאות באופן כללי בצורך לנקוט בזהירות בעת חציית הכביש, תוך בדיקת מצב התנועה, ווידוא שניתן לעבור את הכביש בבטחה וללא כל חשש. זאת, להבדיל מכניסה פתאומית לכביש וללא בדיקה מוקדמת, אשר תפתיע את ציבור הנהגים ולא תאפשר להם לעצור את הרכב מבעוד מועד כדי למנוע את התרחשות התאונה.

כך, תקנה 110 לתקנות התעבורה קובעת, בין היתר, שעל הולך רגל לחצות כביש רק לאחר שהוא בדק את מצב התנועה ונוכח שאפשר לחצותו בבטיחות, ושאם יש במקום מעבר חציה עליו לחצות בו את הכביש. בכל מקרה, עליו לחצות את הכביש במהירות סבירה ובקו ישר והקצר ביותר בין קצות הכביש, ולא להתעכב בכביש שלא לצורך. 

כמו כן, תקנה 111 לתקנות התעבורה אוסרת על הולך הרגל לרדת לכביש באופן פתאומי  או מבלי לנקוט בזהירות מספקת כאשר התקרב אליו רכב ממרחק שבו הנהג לא יכול היה להספיק לעצור את הרכב כדי למנוע תאונה.

לפיכך, ככל שהסתבר שהתאונה שאירעה במעבר החציה ופגעה בהולך הרגל אירעה עקב הפרת חובות אלו על ידי הולך הרגל עצמו, סביר שהנהג לא ישא באחריות לביצוע התאונה. 

חובות הנהגים לגבי מעבר חציה

חובות הנהגים לגבי מעבר חציה כוללות בעיקרן מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה, ואיסור ביצוע עקיפה לפני מעבר חציה.

(1) מתן זכות קדימה להולך הרגל במעבר חצייה

תקנה 67 לתקנות התעבורה קובעת את חובתו הכללית של הנהג לתת זכות קדימה להולך רגל שחוצה את הכביש במעבר חציה וזאת באופן שיאפשר לו להתקדם במעבר החציה מבלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותו, או לסטות מקו התקדמותו. 

למעשה, חובת מתן זכות הקדימה להולך הרגל במעבר חצייה נחלקת לשלושה מצבים שונים: 

כאשר הולך הרגל נמצא רק ליד מעבר החציה, כאשר הולך הרגל כבר נמצא בתוך מעבר החציה, וכאשר יש כלי רכב בנתיב אחר שמאט ליד מעבר החצייה. 

(א) כאשר הולך הרגל נמצא במדרכה ליד מעבר החצייה 

תקנה 67(א1) לתקנות התעבורה קובעת שאם נהג שמתקרב למעבר חציה רואה הולך רגל שעומד על מדרכה ליד מעבר חציה (ולא בתוכו), אזי עליו בתחילה להאט את רכבו, ואם ניכר בהולך הרגל שבכוונתו גם לחצות את הכביש, עליו גם לתת לו זכות קדימה.  

יצויין כי בעבר, ועד לשנת 2015, חובת מתן זכות הקדימה כלפי הולכי רגל חלה על הנהגים רק לאחר שהולכי הרגל כבר הציבו את כף רגלם על הכביש. אולם, בשנת 2015 תקנה זו תוקנה כך שכיום על הנהגים לתת זכות קדימה להולכי הרגל גם כאשר הם עדיין על המדרכה, ונראים כמי שמתכוונים לחצות את הכביש, ועוד בטרם הניחו עליו את כף רגלם. 

העונש על עבירה זו הינו קנס בסך של 250 ₪, ללא נקודות חובה.

(ב) כאשר הולך הרגל כבר נמצא בתוך מעבר החצייה. 

תקנה 67(א) לתקנות התעבורה קובעת שאם כאשר הנהג מתקרב למעבר החציה יש כבר הולכי רגל בתוך מעבר החציה, אזי מחובתו של הנהג להאט ולאפשר להם להשלים את החציה "בבטחה", ואף לעצור את רכבו באופן מוחלט במידה ויש צורך בכך.   

לפי הפסיקה, כדי לאפשר להולכי הרגל להשלים את החציה "בבטחה", על הנהג לנהוג לא רק באופן שלא ייאלץ אותם להיפגע מכלי הרכב, אלא גם באופן שלא ייאלץ אותם להתחמק מפגיעה, ליפול, או להיבהל. עליו להאט את מהירות הנהיגה שלו כך שהוא יוכל במידת הצורך לעצור באופן מיידי כאשר הולכי הרגל מתקרבים למעבר החציה. 

העונש על עבירה זו נקבע לפי חומרת נסיבותיה (נכון לשנת 2023): 

  • נסיבות רגילות, ללא סיכון חייהם של הולכי הרגל –קנס בסך של 500 ₪ ו-8 נקודות חובה. 
  • בנסיבות מחמירות, תוך סיכון חייהם של הולכי הרגל – זימון חובה למשפט, ופסילה מנהלית של רשיון הנהיגה ל-30 יום על ידי קצין משטרה בכפוף לשימוע.  אם הנהג יורשע בתום המשפט, הוא יקבל עונש אוטומטי של 10 נקודות חובה, וכן עונשים נוספים כפי שייקבעו על ידי בית המשפט, כגון קנס כספי, שלילת רישיון נהיגה על תנאי, ואף שלילת רישיון נהיגה בפועל. 

(ג) כאשר יש כלי רכב בנתיב אחר שמאט ליד מעבר החצייה 

תקנה 67(א2) לתקנות התעבורה קובעת שאם כאשר נהג הרכב מתקרב למעבר חציה, ובנתיב אחר, במקביל או ממול, ישנו רכב נוסף שמאט את נהיגתו לפני מעבר החציה, אזי על הנהג גם להאט את רכבו לפני אותו מעבר חציה. אם הרכב האחר עצר לגמרי, על הנהג לעצור אף הוא, ואם גם היה הולך רגל באותו מעבר, על הנהג לתת לו זכות קדימה.

למעשה מדובר במצב שבו רכב האט או עצר כדי לתת זכות קדימה להולך רגל, בשעה שרכב אחר מעוניין לעקוף אותו או לחלוף על פניו, ועל כן אותו רכב עלול לפגוע בהולך הרגל. לפיכך, נקבע שאם נהג כלשהו בנתיב אחר האט או עצר לפני מעבר חציה, גם הנהגים האחרים צריכים להאט או לעצור, וזאת כדי למנוע פגיעה בהולך הרגל. 

העונש על עבירה זו הינו קנס בסך של 250 ₪, ללא נקודות חובה.

(2) איסור ביצוע עקיפה לפני מעבר חצייה

תקנה 47(ה)(3) לתקנות התעבורה קובעת שאסור לבצע עקיפה לפני מעבר חציה, מאחר שהדבר עלול מאד לסכן את הולכי הרגל, במיוחד כאשר הנהג העוקף נוסע במהירות גבוהה. 

לפיכך, כאשר נהג מתקרב למעבר חציה, אסור לו לעקוף, או לנסות לעקוף, או להסיט את רכבו שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל-חיים, וזאת עד לאחר שהוא סיים לעבור את מעבר החציה.  

העונש על עבירה זו הינו קנס בסך של 500 ₪ ו-6 נקודות חובה. 

התייעצו איתנו

תאונה במעבר חציה יכולה להעמיד אותנו בפני מצב רגיש אל מול חוקי התעבורה, ולכן חשוב להבין היטב את נסיבות האירוע לשקפן נכונה במסגרת ההליך המשפטי.

שמי מיטל אוטמזגין, עורכת דין לדיני תעבורה ובעלת משרד בוטיק בבאר שבע המייצג נהגים ונהגות מכל רחבי הארץ.

בכל שאלה והתייעצות עם משרדנו אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה באתר.

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

מיטל אוטמזגין – עורך דין נהיגה ללא רישיון בבאר שבע וסביבתה הקרובה

טלפון נייד: 054-9433560

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מידע נוסף:

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: