עורך דין תאונת דרכים עם פגיעת רכוש

תוכן עניינים

תאונת דרכים עלולה לגרום לשני סוגים של נזקים: פגיעות גוף – לבני אדם, ופגיעות רכוש – לכלי הרכב. ככלל, מי שאשם בגרימת התאונה הוא שנושא באחריות לתשלום פיצויים בגין נזקי הרכוש שנגרמו עקב התאונה. 

מטבע הדברים, הדרך היעילה והמהירה ביותר לקבלת פיצויים בגין נזקי הרכוש שנגרמו לרכב הנפגע הינה לבוא בדין ודברים עם נהג הרכב הפוגע, ולנסות להגיע להסכמה או פשרה אתו ו/או עם חברת הביטוח שלו, ככל שיש לו ביטוח צד ג' או ביטוח מקיף. 

אולם, לא פעם לא ניתן להגיע להסכמה או פשרה כאמור, וזאת במיוחד כאשר קיימות מחלוקות בין הצדדים לגבי נסיבות התרחשות התאונה, מי הגורם שאחראי להתרחשותה ואשם בה, ומהו היקף הנזק שנגרם לרכב עקב התאונה. 

במקרים אלו אין מנוס מפני נקיטת צעדים משפטיים והגשת תביעה מתאימה וזאת כפי שיוסבר להלן. 

כנגד מי ניתן להגיש תביעת פיצויים בגין נזקי רכוש

בעל הרכב הניזוק יכול להגיש תביעת פיצויים בגין נזקי הרכוש שנגרמו לרכב שלו עקב תאונת הדרכים כנגד מספר גורמים, לפי הליכים שונים, והכל בהתאם לנסיבות המקרה.

הגשת תביעת ביטוח

אם לבעל הרכב הניזוק (התובע) יש פוליסת ביטוח מקיף משלו, באפשרותו להגיש תביעת ביטוח בגין נזקי הרכוש שנגרמו לו עקב תאונת הדרכים כנגד חברת הביטוח שלו. 

לשם כך עליו לפנות לחברת הביטוח, לדווח לה על התאונה, ולפנות למוסך שבהסדר לצורך תיקון הרכב, לאחר בדיקת שמאי רכב שיאמוד את הנזקים. חברת הביטוח תשלם לנהג הרכב הנפגע שמבוטח אצלה את הפיצויים בגין הנזקים שנגרמו לרכב בכפוף לעמידה בתנאי פוליסת הביטוח, תוך קיזוז סכום ההשתתפות העצמית לפי תנאי הפוליסה.

לפיכך, אם סכום הנזק שנגרם לרכב הינו קטן מסכום ההשתתפות העצמית, מומלץ כמובן שלא להפעיל את הפוליסה. 

בנוסף, יש לקחת בחשבון שהפעלת פוליסת הביטוח המקיף עלולה לגרום לאובדן "הנחת העדר תביעות", ולייקר בעתיד את עלות דמי הביטוח (פרמיה) של הפוליסה בעת חידושה. די בהגשת תביעה אחת בלבד כדי לשלול את הנחת העדר התביעות, ואילו הגשת תביעה שלישית תוך 3 שנים עלולה להביא לאי הסכמת חברת הביטוח לחדש את הפוליסה של נהג הרכב, שאף יתקשה בנסיבות אלו למצוא חברת ביטוח אחרת שתסכים לבטח אותו. 

הגשת תביעת נזיקין

בעל הרכב הניזוק (התובע) רשאי להגיש תביעת נזיקין ישירה כנגד בעל הרכב המזיק (הנתבע) בהתאם להוראות פקודת הנזיקין. 

אם לבעל הרכב המזיק (הנתבע) יש פוליסת ביטוח מקיף או ביטוח צד ג' משלו, בעל הרכב הניזוק (התובע) רשאי להגיש את תביעת הפיצויים גם כנגד חברת הביטוח של בעל הרכב המזיק. 

במסגרת תביעה זו ניתן לתבוע הן נזקים ישירים שנגרמו לרכב עצמו עקב התאונה, והן נזקים עקיפים שנגרמו לתובע עקב התאונה, לרבות הפסד ימי עבודה, הוצאות השכרת רכב חילופי, הוצאות נסיעה, ירידת ערך, עלויות שמאי הרכב,  ואף דמי ההשתתפות עצמית לחברת הביטוח ואובדן הנחת העדר תביעות, במקרה של הפעלת ביטוח מקיף.

כלומר, בעל הרכב הניזוק רשאי להגיש את תביעת הפיצויים שלו כנגד בעל הרכב המזיק ו/או חברת הביטוח שלו, גם אם הוא עצמו הפעיל את פוליסת הביטוח המקיף שלו, וזאת לצורך קבלת שיפוי בגין הנזקים העקיפים שנגרמו לו עקב הפעלת הביטוח, כגון דמי ההשתתפות עצמית ואובדן הנחת העדר תביעות.  

מבחינת הוכחת התביעה, יש לזכור כי בעוד שתביעות פיצויים בגין פגיעות גוף עקב תאונת דרכים ניתן להגיש לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, שמבוסס על עקרון האחריות המוחלטת לפיו אין צורך להוכיח אשמה בגרימת התאונה כדי לקבל פיצויים, אזי תביעות פיצויים בגין פגיעות רכוש יש להגיש בהתאם לדיני הנזיקין הכלליים, לרבות פקודת הנזיקין, אשר מצריכים את הוכחת אשמתו של נהג הרכב המזיק בגרימת התאונה כתנאי לקבלת הפיצויים. 

בנוסף להוכחת אשמתו של נהג הרכב המזיק (הנתבע) בגרימת התאונה, על בעל הרכב הניזוק (התובע) להוכיח גם את היקף נזקי הרכב, ושנזקי הרכב אירעו בשל אותה תאונה ולא בשל גורם אחר (כלומר, הוכחת הקשר הסיבתי). 

ניתן להגיש את תביעת הנזיקין כנגד בעל הרכב במזיק בפני מספר ערכאות שונות, בהתאם לסכום הנזק:

 • בית המשפט לתביעות קטנות, מוסמך לדון בתביעות עד לסך של 34,600 ₪ (נכון לשנת 2022).
 • בית משפט השלום מוסמך לדון בתביעות עד לסך של 2.5 מליון ₪. 
 • בית המשפט המחוזי מוסמך לדון בתביעות בסך מעל 2.5 מליון ₪. 

את התביעות בבית משפט השלום או המחוזי ניתן לנהל בסדר דין רגיל, או בסדר דין מהיר, לפיו התיק יתנהל באופן מהיר ויסתיים לרוב לאחר דיון אחד בלבד, אולם במקרה כזה  סכום התביעה יוגבל לסך של עד 75,000 ₪. 

במהלך ניהול המשפט, יש להציג את העדויות והראיות מטעם שני הצדדים. בדרך כלל שני הנהגים שמעורבים בתאונה יציגו את גרסתם על נסיבות התאונה, וייחקרו נגדית ע"י ב"כ הצד שכנגד. במידה שהיו עדים נוספים לתאונה זולת הנהגים, ניתן להזמין גם אותם לעדות בפני בית המשפט. 

הגשת תביעת נזקי רכוש בבית המשפט לתביעות קטנות

כאמור, ניתן להגיש תביעות נזקי רכוש בית המשפט לתביעות קטנות עד לסך של 34,600 ₪ (נכון לשנת 2022). 

יש לקחת בחשבון כי במהלך ניהול המשפט בפני בית המשפט לתביעות קטנות הצדדים אינם יכולים להיות מיוצגים בידי עורך דין, כך שעליהם לייצג את עצמם באופן עצמאי, למעט במקרים שבהם הם קיבלו מבעוד מועד רשות מטעם בית המשפט להיות מיוצג ע"י עו"ד, וזאת טעמים מיוחדים. כלל זה נועד להוזיל  את העלויות הכרוכות בניהול התיק ולפשט את ההליכים.

לפיכך, על התובע להגיש את התביעה בבית המשפט לתביעות קטנות באופן עצמאי, ללא יכולת להיעזר בעו"ד שייצג אותו, אא"כ בית המשפט התיר לו להיות מיוצג באמצעות עו"ד, בכפוף להגשת בקשה מנומקת שתוגש לו לפני תחילת המשפט.  

לניהול ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות יש שתי מטרות עיקריות:

 1. האחת, להגיע להכרעה צודקת ומהירה במחלוקת שבין הצדדים על ידי בית המשפט, בדרך שנראית לו המועילה ביותר לשם כך (סעיף 62 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984). כדי לממש מטרה זו, בית המשפט אף רשאי לחרוג מסדרי הדין ודיני הראיות שמחייבים את בתי המשפט הרגילים, ככל שהוא מוצא לנכון לנהוג כך. 
 2. השניה, לאפשר לכל אדם להגיש תביעה כספית בעלויות נמוכות יחסית, כגון סכום אגרה נמוך, הוצאות משפט נמוכות יחסית שנפסקות במקרה של הפסד במשפט, וללא תשלום שכר טרחה לעורך דין, ועוד.

יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שהעדר הייצוג על ידי עו"ד עלול לעתים לפגוע בסיכויי ההצלחה של התובע, בעל הרכב הניזוק, בשל חוסר מיומנותו בניהול תיק משפטי והוכחת מרכיבי התביעה שלו. 

הדברים הללו אמורים במיוחד כאשר הנתבע מיוצג על ידי נציגי חברות ביטוח וחברות גדולות במשק, אשר בשל הופעותיהם החוזרות ונשנות בפני בית המשפט מיומנים בניהול הליכי המשפט למרות שאינם עו"ד, דבר שעלול להטות את הכף כנגד התובע בשל פערי הידע והניסיון שבין הצדדים, ולמנוע מהתובע לקבל את הפיצויים שהוא באמת ראוי לקבל. במקרים כאלו, מומלץ לשקול את הגשת התביעה באמצעות עו"ד שבקי ומנוסה בתביעות נזקי רכוש בפני בית משפט רגיל. 

מה צריך לעשות לאחר התרחשות התאונה שגרמה לנזקי רכוש

כדי להבטיח ככל הניתן את הצלחת תביעת הפיצויים בגין נזקי הרכוש שנגרמו לרכב עקב התאונה, מומלץ לנקוט בשורה של צעדים סמוך ככל הניתן לאחר התרחשות התאונה, שנועדו בעיקרם לתעד את נסיבות התאונה ולהוכיח את זהות הגורם שאשם בגרימתה, לצורך הגשת התביעה נגדו. 

במידה שבעל הרכב הניזוק  נפצע בתאונה באופן שאיננו מאפשר לו לנקוט בצעדים אלו, רצוי כמובן שהם יבוצעו על ידי גורם אחר, ככל שישנו כזה. 

 1. החלפת פרטים – יש לבצע החלפת פרטים עם נהג הרכב שמעורב בתאונה, שכוללים בעיקרם שם מלא, מספרי תעודת זהות, כתובת, טלפון, פרטי ביטוח חובה וביטוח מקיף, וכן מספר כלי הרכב. במידה שיש עדים חיצונים לתאונה, מומלץ לקחת גם את הפרטים שלהם למקרה שתצטרכו לגבות מהם עדות אודות נסיבות התאונה. בנוסף מומלץ לצלם את זירת התאונה וכלי הרכב שמעורבים בתאונה.
 2. פניה למשטרה – אם המשטרה לא נכחה במקום התאונה, יש לפנות לתחנת משטרה לצורך מתן עדות וקבלת אישור מטעמה על פרטי התאונה. כאשר יש מספיק ראיות ועדויות, החקירה המשטרתית עשויה להביא להגשת כתב אישום כנגד הנהג שגרם לתאונה בגין ביצוע עבירות תנועה (כגון נסיעה תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול, נסיעה במהירות מופרזת, נסיעה באור אדום, אי מתן זכות קדימה, חציית קו לבן רצוף, וכדומה).
  אם הנהג יורשע בתום המשפט נגדו בביצוע העבירות שהביאו לגרימת התאונה, הדבר יהווה לרוב כראיה חותכת לאשמתו של הנהג בגרימת התאונה ולחובתו עקב כך לפצות את יתר הניזוקים בגין נזקי הרכוש שנגרמו להם עקב התאונה, כך שבית המשפט שידון בתביעת נזקי הרכוש יצטרך בעיקר לדון בשאלת גובה הנזקים שנגרמו עקב התאונה.
 3. הכנת חוות דעת שמאי רכב – כדי לאמוד את גובה נזקי הרכוש שנגרמו עקב התאונה ולדעת מהו הסכום הפיצויים שישי לתבוע בגינם, יש לפנות לשמאי רכב, שיבדוק את הרכב הניזוק, ויכין חוות דעת קבילה בפני בית המשפט, אשר תקבע האם ניתן  כלל לשקם את הרכב, או שמא המדובר במקרה של "טוטאל לוס" (כלומר, רכב שיצא מכלל שימוש או רכב שנגרם לו נזק בשווי שעולה על 60% מערכו).
  ככל שניתן לשקם את הרכב, על השמאי לאמוד את שווי החלפים, העבודה, וירידת הערך של הרכב, ככל שישנה כזו. חשוב לקבל מהשמאי קבלה בגין עלות שכר טרחתו, כדי שניתן יהיה לתבוע פיצויים גם בגינה. 

התייעצו איתנו

מעוניינים משרד עורכי דין לדיני תעבורה בנושא תאונת דרכים עם פגיעת רכוש?

בכל שאלה והתייעצות אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרדנו. ניתן להתכתב עמנו בוואטסאפ או ליצור קשר טלפוני (בעתות חירום 24 שעות ביממה) או להשאיר פניה באתר לקבלת שיחה חוזרת.

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

מיטל אוטמזגין – עורך דין נהיגה ללא רישיון בבאר שבע וסביבתה הקרובה

טלפון נייד: 054-9433560

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מידע נוסף:

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: