שלילה על נהיגה בשכרות

תוכן עניינים

עבירת נהיגה בשכרות נחשבת לעבירת תעבורה מסוכנת וחמורה במיוחד, אשר עלולה לגרום לפגיעות גוף קשות ביותר ואף קטלניות. לא בכדי נהג שיכור מכונה בפסיקה "מכונת מוות נעה".

המקור החוקי לאיסור נהיגה בשכרות נמצא בסעיף 169ב לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, שקובע כי לשיכור אסור לנהוג ברכב בדרך או במקום ציבורי, ואף אסור לו בכלל להניע את הרכב. גם לבעל רכב או הממונה עליו אסור להרשות לשיכור לנהוג בו.

מי שנתפס נוהג כשהוא שיכור, צפוי לשלילה מנהלית של רישיון הנהיגה שלו, עוד לפני הגשת כתב האישום כנגדו בפני בית המשפט. אם הוא גם יורשע בתום המשפט בביצוע עבירת נהיגת בשכרות, הוא צפוי לשלילה נוספת, של לפחות שנתיים, וזאת בנוסף לכל עונש אחר שיוטל עליו. 

כיצד קובעים האם הנהג שיכור?

שכרות הנהג נקבעת לפי מדדים אובייקטיבים של כמויות ריכוז האלכוהול שנמצאו בגופו של הנהג, ללא קשר למידת השפעת האלכוהול עליו באופן סובייקטיבי. לפיכך, ייתכן מצב שבו נהג שמורגל בשתייה רבה יחוש על פניו שהוא עירני דיו כדי לנהוג, אולם מבחינת החוק הוא יוגדר כשיכור. 

מדידת ריכוז האלכוהול בגוף הנהג יכולה להתבצע לפי שתי בדיקות: 

  • בדיקת ינשוף
  • בדיקת דם

עקרונית, תקנה 169א לתקנות התעבורה קובעת שנהג שיכור הוא נהג שריכוז האלכוהול שנמצא בגופו לפי בדיקת דם הינו מעל 50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם, או מעל 240 מיקרוגרם אלכוהול לליטר אחד של אוויר נשוף לפי בדיקת ינשוף.  

אולם, למרות שהחוק מצריך מעל 240 מיקרוגרם אלכוהול לליטר אוויר נשוף, בפועל משטרת ישראל נוהגת להגיש כתבי אישום בגין בדיקת ינשוף רק כאשר היא הצביעה על לפחות 290 מיקרוגרם אלכוהול, וזאת מאחר שבהלכת עזורי קבע בית המשפט שלמרות שמכשיר הינשוף הינו מכשיר אמין באופן כללי, הוא עדיין עלול להביא לתוצאות שלוקות בסטיית תקן

שוטר מוסמך לדרוש מהנהג לבצע בדיקת ינשוף או בדיקת דם כאשר יש לו "חשד סביר" שהנהג שיכור (סעיף 169ג לתקנות התעבורה), או כאשר מדובר בנהג שהיה מעורב בתאונת דרכים (סעיף 64ב(ב) לפקודת התעבורה). 

שימו לב: סירוב נהג לבצע בדיקת ינשוף או בדיקת דם, יביא לכך שהוא ייחשב כמי שביצע עבירת נהיגה בשכרות! (סעיף 64ד לפקודת התעבורה). 

מה העונש על נהיגה בשכרות?

בשל חומרתה הרבה, עבירת נהיגה בשכרות איננה עבירת ברירת קנס. לפיכך, נהג שנחשד בביצוע עבירת נהיגה בשכרות יקבל זימון חובה למשפט בפני בית המשפט לתעבורה, ללא כל אפשרות להמיר את כתב האישום לתשלום קנס. 

נהג כזה חשוף גם לשלילה מנהלית של רישיון הנהיגה שלו וזאת עוד לפני הגשת כתב האישום נגדו בבית המשפט. 

אם הוא גם יורשע בתום משפטו בביצוע עבירת נהיגה בשכרות, הוא צפוי לשלילה שיפוטית של רישיון הנהיגה שלו למשך תקופה של לפחות שנתיים, או לפחות 4 שנים במקרה של הרשעה חוזרת בעבירה זו תוך שנה, כאמור בסעיף 39א לפקודת התעבורה. זאת, בנוסף לכל עונש אחר שיוטל עליו לפי חומרת נסיבות העבירה, כגון קנס, שלילת רישיון על תנאי, מאסר על תנאי, ומאסר בפועל, כאמור בסעיף 62(3) לפקודה.    

מן האמור לעיל עולה, איפוא, כי ביצוע עבירת נהיגה בשכרות מוביל לשתי שלילות של רישיון הנהיגה:

  • (א) שלילה מנהלית, שמוטלת על הנהג עוד לפני הגשת כתב האישום נגדו בבית המשפט.
  • (ב) שלילה שיפוטית, שמוטלת על הנהג בתום משפטו, לאחר הרשעתו ובמסגרת גזר דינו.  

שלילת רישיון מנהלית לנהג שיכור

כאשר בדיקת ינשוף שנערכה לנהג בשטח על ידי שוטר העלתה שהוא שיכור, השוטר ידרוש מנהג למסור לו בו במקום ובאופן מיידי את רישיון הנהיגה שלו, כשמנגד היא ימסור לנהג  זימון  לשימוע בפני קצין משטרה שייערך לו תוך 3 ימים בתחנת משטרה (וזאת בנוסף לזימון לבית המשפט). 

לאחר עריכת השימוע לנהג, על קצין המשטרה להחליט האם ראוי לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג באופן מנהלי עוד לפני הגשת כתב האישום בפני בית המשפט כנגד הנהג, וזאת בהתאם לנסיבות ביצוע עבירת הנהיגה בשכרות: 

תוצאות העבירה

אופי הפסילה

אם העבירה לא גרמה לתאונה עם נפגעים או נזק לרכוש

פסילת רשות למשך 30 יום.

אם העבירה גרמה לתאונת דרכים עם נפגעים או נזק לרכוש

פסילת רשות למשך 60 יום.

אם העבירה גרמה לתאונת דרכים קטלנית, קרי תאונה שבה נהרג אדם

פסילת חובה למשך 90 יום

פסילת רישיון שיפוטית לנהג שיכור

בנוסף לפסילת הרישיון המנהלית על ידי המשטרה ועוד לפני הגשת כתב האישום, ייתכן שהנהג יקבל גם פסילת רישיון שיפוטית, וזאת במידה שהוא יורשע על ידי בית המשפט בביצוע עבירת נהיגה בשכרות בתום המשפט שייערך לו בפניו, ובנוסף לכל עונש אחר שייגזר עליו. 

משך תקופת פסילת הרישיון השיפוטית במקרה זה מצויין בסעיף 39א לפקודת התעבורה, שקובע כך:

"הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף 62(3), דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואם כבר הורשע על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה – פסילה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר."

כלומר, משך תקופת פסילת הרישיון השיפוטית נקבע לפי נסיבות ביצוע העבירה:

אם מדובר בהרשעה ראשונה בביצוע עבירת נהיגה בשכרות, הנהג יקבל פסילת רישיון למשך לפחות שנתיים.

אם מדובר בהרשעה חוזרת, לאחר שהנהג כבר הורשע בביצוע עבירת נהיגה בשכרות במהלך השנה שקדמה לביצוע העבירה הנוכחית, פסילת הרישיון שלו תהיה לתקופה של לפחות ארבע שנים. 

עם זאת, בית המשפט רשאי להורות על תקופות פסילה קצרות יותר משנתיים או ארבע שנים,  אם התקיימו נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת, אולם במקרה כזה מחובתו לציין אותן בפסק הדין. 

נסיבות שיכולות להצדיק את קיצור תקופת הפסילה יכולות להיות כאשר מדובר בנהג שעוסק בנהיגה גם באופן מקצועי, ועל כן הוא זקוק לרישיון הנהיגה שלו כדי להתפרנס. מדובר, למשל, בנהג אוטובוס, נהג מונית, נהג משאיות, וכיו"ב. לחילופין, מדובר במצב שבו ריכוז האלכוהול שנמדד אצל הנהג היה גבוה באופן לא משמעותי מעבר למינימום שקבוע בחוק. כל זאת כמובן בתנאי שאין המדובר שהנהג שאין לו עבר עשיר של עבירות תעבורה, ואשר אינו מהווה סכנה מוחשית לציבור. 

התייעצו איתנו

מיטל אוטמזגין, משרד עורכי דין לדיני תעבורה בבאר שבע.

רישיונכם נמצא בסכנה? בדיקת נסיבות המקרה לשלילה על נהיגה בשכרות יכולה לשנות באופן ניכר את פני הדברים. הינכם מוזמנים להתייעץ עמנו בכל שאלה.

ניתן להתכתב עמנו בוואטסאפ או ליצור קשר טלפוני (בעתות חירום 24 שעות ביממה) או להשאיר פניה באתר לקבלת שיחה חוזרת.

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

מיטל אוטמזגין – עורך דין נהיגה ללא רישיון בבאר שבע וסביבתה הקרובה

טלפון נייד: 054-9433560

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מידע נוסף:

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: