פסילה מנהלית של רישיון נהיגה

תוכן עניינים

ככלל, קיימים שני סוגים של פסילת רישיון נהיגה: פסילה מנהלית ופסילה שיפוטית. 

הפסילה השיפוטית הינה פסילה עונשית, שמוטלת על הנהג על ידי בית המשפט לתעבורה במהלך משפט שנערך לנהג, וזאת לאחר שהנהג הורשע בתום המשפט ובמסגרת גזר הדין שלו. 

סעיף 35 לפקודת התעבורה קובע שבית משפט שהרשיע נאשם בביצוע עבירת תעבורה או עבירה לפי חוק אחר שכרוכה בנהיגה ברכב, רשאי גם לפסול את רישיון הנהיגה שלו, וזאת בנוסף לכל עונש אחר שהוא יגזור עליו. 

הפסילה המנהלית הינה פסילה שמוטלת על הנהג על ידי המשטרה או משרד הרישוי, וזאת בנסיבות הבאות:

 • (א). פסילת הרישיון על ידי המשטרה נעשית כאשר יש חשד לביצוע עבירות תעבורה חמורות מסויימות לגבי הנהג שכרוכות בזימון חובה למשפט, וזאת עוד לפני התחלת ניהול המשפט.
  כלומר, אין המדובר בפסילה עונשית (שהרי הנהג טרם הורשע בביצוע העבירה שמיוחסת לו), כי אם בפסילה שנועדה "לצנן" את הנהג ולמנוע ממנו לשוב ולנהוג לפרק זמן מסויים.  
 • (ב). פסילת הרישיון על ידי רשות הרישוי נעשית כאשר הנהג צבר מספר מינימאלי של נקודות תעבורה, או כאשר הנהג מסכן את עוברי הדרך, או כאשר לנהג יש כושר נהיגה לקוי.
  גם במקרה זה אין המדובר בפסילה עונשית, כי אם בפסילה שנועדה בעיקרה להגן על משתמשי הדרך מפני מסוכנותו של הנהג. 

פסילה מנהלית של רישיון נהיגה על ידי המשטרה

סעיף 47 לפקודת התעבורה מסמיך את המשטרה לפסול את רישיון הנהיגה של נהגים שקיים לגביהם חשד לפיו הם ביצעו עבירות תעבורה חמורות מסויימות, שכרוכות בזימון חובה למשפט, וזאת עוד לפני הגשת כתב אישום כנגדם וממילא לפני תחילת ניהול המשפט שלהם. 

התנאים המקדמיים לפסילת רישיון הנהיגה

סעיף 47 לפקודת התעבורה קובע שאם היה לשוטר כלשהו יסוד סביר להניח שנהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית לפקודה, או שבשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, שייערוך לו שימוע במקום. 

לחילופין, השוטר יכול ליטול ממנו את הרישיון ולתת לו זימון לשימוע שייערך בפני הקצין תוך 3 ימים בתחנת המשטרה, אם כי השוטר גם יכול לתת לו את הזימון לשימוע מבלי ליטול ממנו את הרישיון.  

אם הנהג לא יופיע לשימוע, הקצין מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה שלו גם שלא בפניו, והנהג אף ייחשב כמי שהודיעו לו על הפסילה, כך שאם הוא ינהג בתקופת הפסילה וייתפס הוא יואשם בעבירת נהיגה בפסילה

 

עריכת השימוע

במהלך השימוע, הנהג יכול להעלות את טענותיו בפני קצין המשטרה באשר לנסיבות האירוע שלגביו הוא נחשד בביצוע עבירת תעבורה, וזכותו גם להיות מיוצג ע"י עו"ד במהלך השימוע. 

על קצין המשטרה לשקול, בין היתר, האם הנהג עלול להוות סיכון למשתמשי הדרך, וזאת לרבות לפי חומרת העבירה שמיוחסת לנהג, ועברו התעבורתי, ולהחליט לבסוף האם להחזיר לנהג את הרישיון או לאו, ככל שהוא מוסמך לעשות כן. 

קבלת ההחלטה בדבר פסילת הרישיון

אם לאותו קצין המשטרה יש יסוד להניח שכנגד הנהג יוגש כתב אישום בגין העבירה שמיוחסת לו, עליו לנהוג באופן הבא, וזאת לפי סוג העבירה ונסיבותיה:

 1. כאשר מדובר בעבירה שמופיעה בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה: פסילת רשות, ל-30 יום.
  מדובר בעבירות כגון נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול, אי מתן זכות קדימה, עקיפת רכב בדרך שאינה פנויה, עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף, ועוד.
  פסילת רשות פירושה שהקצין איננו חייב לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג, אלא יש לו סמכות להחליט האם לפסול את הרשיון שלו או לאו, וזאת לפי שיקול דעתו.  
 2. אם מדובר בעבירה שגרמה לתאונת דרכים עם נפגעים או נזק לרכוש: פסילת רשות, ל-60 יום. 
 3. אם מדובר בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם: פסילת חובה, ל-90 יום. 
  פסילת חובה פירושה שהקצין חייב בכל מקרה לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג, ואין לו סמכות שלא לעשות כן. 

ביטול פסילת רישיון הנהיגה​

אם הקצין יחליט לפסול את רישיונו של הנהג, הנהג רשאי לערער על כך בפני בית המשפט. 

בנוסף, הפסילה תבוטל אם לא יוגש כתב אישום תוך 3 חודשים לאחר החלטת הפסילה (אם כי בית המשפט יכול להאריך תקופה), או אם לא יינתן פסק דין תוך 6 חודשים לאחר החלטת הפסילה, אלא אם בית המשפט יקבע אחרת. 

פסילה מינהלית של רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי

משרד הרישוי רשאי להורות על פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה במקרים הבאים:

צבירת נקודות החובה

תקנה 549 לתקנות התעבורה קובעת את אמצעי התיקון שיוטלו על נהג שצבר נקודות תעבורה לפיש שיטת הניקוד בארץ. 

בין היתר, התקנה קובעת כי נהג שצבר לפחות 36 נקודות חובה, יקבל אמצעי תיקון שכוללים את פסילת רישיון נהיגה ל-3 חודשים, ועמידה במבחן נהיגה עיוני (תיאוריה) כתנאי לחידוש הרישיון. 

ואילו נהג שצבר לפחות 72 נקודות חובה או  36 נקודות נוספות פעם שניה, ותוך 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה, יקבל אמצעי תיקון שכוללים פסילת רישיון נהיגה ל-9 חודשים + עמידה במבחן נהיגה עיוני (תיאוריה) + מבחן נהיגה מעשי (טסט) + בדיקות רפואיות של המרב"ד – מכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כתנאי לחידוש הרישיון.

בנושא זה ראו גם פסילת רישיון נהיגה בשל נקודות

נהג שמסכן את עוברי הדרך

תקנה 212ב(א) לתקנות התעבורה קובעת שמשרד הרישוי מוסמך לפסול למשך 5 שנים את רישיון הנהיגה של נהג שמסכן את עוברי הדרך בדרך נהיגתו כאמור בסעיף 56 לפקודת התעבורה, וזאת בתנאי שבמהלך 5 שנים רצופות לפני החלטת הפסילה הוא הורשע בביצוע  30 עבירות תעבורה (למעט עבירות חניה) או בביצוע 5 עבירות מהעבירות שמופיעות בסעיף 40א(א)(1) לפקודה או בתוספת העשירית לפקודה.

כושר נהיגה לקוי

סעיף 51 לפקודת התעבורה קובע שרשות הרישוי מוסמך לפסול רישיון נהיגה של מי שאינו ראוי לנהוג בשל כושר נהיגה לקוי, וזאת בהתבסס על מידע שיימסר למשרד הרישוי מהמרב"ד. 

משך הפסילה יכול להיות לתקופה מסויימת, או עד למילוי התנאים שקבועים שבהחלטה, ואף לצמיתות.   

התייעצו איתנו

ברוכים הבאים לאתר משרד עורכי דין לדיני תעבורה מיטל אוטמזגין.

בנושא פסילה מנהלית של רישיון נהיגה, הינכם מוזמנים להתייעץ עם משרדנו, ויחד נבחן את האסטרטגיה המשפטית הנכונה שתסיר את הסכנה המרחפת מעל רישיונכם.

בכל שאלה והתייעצות, ניתן להתכתב עמנו בוואטסאפ או ליצור קשר טלפוני (בעתות חירום 24 שעות ביממה) או להשאיר פניה באתר לקבלת שיחה חוזרת.

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

מיטל אוטמזגין – עורך דין נהיגה ללא רישיון בבאר שבע וסביבתה הקרובה

טלפון נייד: 054-9433560

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מידע נוסף:

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: