מה זה הסתלקות מעיזבון?

על פי חוק הירושה 1965 יכול הפרט לערוך צוואה תקפה, למנות מנהל עיזבון ולפרט את המוטבים ואת חלקם בעיזבון. החוק קובע גם כללים לחלוקת נכסים בהעדר צוואה.

עיזבונו של אדם כולל נדל"ן, רכוש אישי, חשבונות בנק, השקעות ועסקים שבבעלותו. לאחר לכתו יהיו כל נכסיו כפופים לחלוקה, לפי ההנחיות אותן פירט בצוואתו. במקרים בהם הנפטר לא השאיר צוואה בתוקף, בה קבע מה יעשו עם רכושו לאחר מותו, ייקבעו יורשיו של הנפטר על פי חוק, באמצעות צו ירושה

עזיבת עיזבון

כדי להשאיר עיזבון חייבת להיות בנמצא צוואה תקפה, המתארת במדויק את אופן חלוקת הנכסים ומפרטת את המוטבים. ללא צוואה, על העיזבון יחולו כללי הירושות, ובית המשפט הוא שיקבע את אופן חלוקת הנכסים על פי חוק.

עזיבת עיזבון מחייבת מינוי מנהל עיזבון, האחראי על חלוקה נכונה של הנכסים, תשלום חובות ומיסים ומילוי כל התחייבות משפטית נדרשת אחרת. עזיבת עיזבון מתקשרת לתהליך ההעברה החוקית של נכסי הנפטר למוטבים הנבחרים עם לכתו. על פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965 סעיף 65א' התנאים להסתלקות היורש מזכותו בעיזבון:

  1. לאחר מות המוריש, וכל עוד לא חולק העיזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט כאשר העניין הועבר אליו לפי סעיף 67א, להסתלק מחלקו בעיזבון, כולו או מקצתו, או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה
  2. מי שהסתלק מחלקו בעיזבון, רואים אותו כאילו לא היה יורש מלכתחילה ואין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש 
  3. הסתלקות של קטין ושל מי שהוכרז פסול-דין טעונה אישור בית המשפט
  4. אין הסתלקות על תנאי

ויתור על ירושה

ויתור על ירושה כרוך בוויתור על זכאותו החוקית של יורש לנכסים המיועדים לו על ידי המנוח. לוויתור על ירושה עשויות להיות סיבות שונות, רצון להעניק צדקה, חשש מעימות במשפחה, שיקולים כלכליים שונים כמו מיסוי, או חובות הקשורות לנכסי המנוח ועוד. החוק מאפשר ליחידים לוותר על ירושתם באמצעות הליך משפטי המכונה "ויתור על הירושה". הליך זה דורש לא אחת מעורבות של עורכי דין כדי להבטיח שהוא מבוצע כהלכה, מאחר והוא כרוך בחתימה על מסמכים משפטיים. 

כדי לוותר על ירושתו, צריך המוותר להגיש הצהרת ויתור רשמית לרשויות הרלוונטיות תוך שישה חודשים מיום שנודע לו אודות הירושה. כאמור, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי כדי להבטיח עמידה בדרישות המשפטיות. בהצהרת הוויתור יש לציין בבירור את כוונת הצד המוותר לוותר על חלקו לטובת מוטבים אחרים.

חשוב מאד לדעת כי הוויתור על הירושה בלתי הפיך, ולאחר הגשת הצהרת הוויתור לא יהיו, ליורש המוותר, זכויות או תביעות על הנכסים עליהם וויתר.

לסיכום

לפני שמחליטים על עזיבת עיזבון או ויתור על ירושה בישראל, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתכנון עיזבון וירושות, כדי להבטיח הגנה מיטבית על זכויותיכם. 

עזיבת עיזבון היא החלטה רבת משמעות וראוי שתתקבל ותתבצע תוך התייחסות והבנת התנאים והחוקים המתאימים.

בכל שאלה והתייעצות, אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרדנו דרך הוואטסאפ, ביצירת קשר טלפוני או בהשארת פניה לקבלת שיחה חוזרת.

סיכום דבר

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: