מה זה גוש וחלקה?

מה זה גוש וחלקה?

במאמרים רבים באתרי, אני מדגישה את החשיבות של כל פרט ולו הקטן ביותר בעסקת הנדל"ן. די בטעות קטנה, כדי שהיא תהווה עבורנו מפח נפש גדול, ואף הפסדים כלכליים בלתי מבוטלים.

על-כן, בענף הנדל"ן ישנן דרכים שונות המאפשרות לנו לזהות את הנכס שמולנו, ובראש ובראשונה 'נסח הטאבו'.

נסח הטאבו הוא מסמך אותו אני מכנה לעתים כמעין 'תעודת הזהות של הנכס'. הוא מגולל את כל הפרטים השונים שבו, לרבות גוש, חלקה ותת-חלקה.

במסגרת הפרויקט שבאתרי למושגי יסוד בתחום הנדל"ן, אבקש להעמיק בנושא במונחים אלו. הם אמנם מוכרים לכל אחד ואחת המצויים בעסקת נדל"ן; אולם האם אנו באמת מבינים את משמעותם?

משמעות המונחים

חלוקתן של הקרקעות בישראל מתבצעת על בסיסם של גושים וחלקות, ומדובר ב"ירושה" שנותרה כאן בארצנו הקטנה עוד מימיו של המנדט הבריטי.

הגוף האמון על חלוקת נכסי המקרקעין על-בסיס גוש, חלקה ותת-חלקה הוא לשכת רישום המקרקעין.

גוש וחלקה בפועל, אלו הם מספרים אשר מופיעים על גבי מסמך נסח הטאבו.

כאשר אנו מפיקים את נסח הטאבו, מטרתנו היא לבחון אם אכן מה שמצוי בשטח, תואם את הסטטוס המשפטי שבמסמך. זוהי נגזרת מתוך שורה של פעולות לבדיקות מקדמיות אודות נכס המקרקעין.

כחלק מזיהוי הנכס, נסח הטאבו מציג את מספרי הגוש והחלקה המקנים לנו את היכולת לזהות את מיקום הנכס.

את גוש וחלקה, נהוג לחלק אף ל-3 נדבכים שונים:

גוש, חלקה ותת חלקה.

  • גוש – זהו מספור המסמל לנו את מתחם הבניינים שבו מצוי הנכס.
  • חלקה – מספור המסמל לנו את המבנה הנקודתי על-בסיס מספר הרחוב עצמו.
  • תת-חלקה – זהו מספור אשר מראה לנו את מספרו של הנכס הפרטני, קרי מספר הדירה.

כיצד ניתן לאתר גוש וחלקה?

בהגיענו להפיק את נסח הטאבו, הרי שאנו זקוקים לאותם הפרטים המזהים.

את פרטי הגוש והחלקה ניתן לאתר על-פי כתובת הנכס. אחד מן האתרים הבולטים בתחום זה, ובו תוכלו להיעזר בכל עת, הוא מפ"י (המרכז למיפוי ישראל)

מפ"י

שימוש יעיל בנתוני גוש וחלקה

בהקלקה כאן תועברו לאתר המפות הממשלתי. 

יתרונו של אתר זה, ניכר בכך שהוא מאפשר לנו לאתר נכסים על-בסיס מספורי גוש וחלקה, ולצד זאת, הוא גם מציג דאטה חשובה לבחינת כדאיותה של עסקת מקרקעין.

בין היתר, תוכלו דרך אתר המפות הממשלתי, לבחון אם ישנם שירותים ציבוריים שונים התואמים את ציפיותיכם מן הנכס לצרכי מגורים לרבות: מוסדות חינוך וגני ילדים, תחבורה ציבורית וקרבה לתחנות אוטובוס וכיוצא בזאת.

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: