קיבלתי שלילה – מה עושים?

תוכן עניינים

אין חולק שאף נהג לא שש לקבל עונש של שלילת רישיון נהיגה (או פסילת רישיון נהיגה). מדובר בעונש חמור, אשר מוטל בגין ביצוע עבירות תעבורה חמורות, וגם מסיבה זו חשוב להקפיד שבעתיים על קיום חוקי התעבורה כדי להימנע מקבלתו.

יחד עם זאת, ככל שכבר קיבלת עונש של שלילת רישיון נהיגה, ולדעתך מדובר בעונש שאינו מוצדק, אזי חשוב להיות מודע לאפשרויות שעומדות בפניך במקרה כזה כדי להביא לביטול שלילת הרישיון (או, למצער, להביא לקיצור תקופת השלילה). 

כלומר, החלטה בדבר שלילת רישיון נהיגה איננה מהווה סוף פסוק, ואיננה מחייבת השלמה עם קבלתה. למעשה, קיימות מספר דרכים לערער על החלטה זו, וזאת בהתאם לגוף שהורה על מתן החלטה זו. 

מי הם הגופים בארץ שמוסמכים להורות על שלילת רישיון נהיגה?

תחילה יש להבהיר ולהדגיש כי החלטה בדבר שלילת רישיון נהיגה יכולה להינתן בארץ על ידי מספר גופים שונים, ובגין נסיבות שונות, ולא רק בגין ביצוע עבירות תעבורה.

כך, למשל, משרד הרישוי מוסמך לשלול רשיון נהיגה בגין כושר נהיגה לקוי, וזאת בהתאם להחלטת המרב"ד – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלמעשה שייך למשרד הבריאות. בנוסף, רשמי לשכות ההוצל"פ רשאים להורות על שלילת רישיון נהיגה של נהג שהינו חייב הוצל"פ, וזאת לבקשת הנושה. 

לכל אחד מהליכי שלילת הרישיון הללו יש דרכי ביטול משלו, אולם במאמר זה נתרכז בדרכים לביטול שלילת רישיון נהיגה עקב ביצוע עבירות תעבורה. 

למעשה, גם לגבי שלילת רישיון נהיגה עקב ביצוע עבירות תעבורה ישנם בארץ מספר גופים שמוסמכים לקבל החלטה כזו: בית המשפט לענייני תעבורה, קצין משטרה, ורשות הרישוי. 

פסילת הרישיון על ידי בית המשפט לענייני תעבורה מכונה פסילה שיפוטית, ואילו הפסילה שמוטלת על ידי קצין משטרה ורשות הרישוי מכונה פסילה מנהלית

כל אחד מהגופים הללו מוסמך לתת החלטה בדבר שלילת רישיון הנהיגה בכפוף לקיומם של תנאים שונים לפי החוק, שגם קובע את הדרכים שלפיהן ניתן להביא לביטול אותה החלטה, וזאת כפי שיוסבר להלן. 

ביטול החלטה בדבר שלילת רישיון נהיגה שניתנה על ידי בית המשפט לתעבורה

סעיף 35 לפקודת התעבורה קובע שבית המשפט לתעבורה מוסמך, בנוסף לכל עונש אחר שיוטל על הנהג בגין ביצוע עבירות תעבורה, גם  לשלול את רישיון הנהיגה שלו, וזאת למשך תקופה מסויימת, לצמיתות, או עד למילוי תנאים מסויימים התנאים שקבע בית המשפט. פסילב זו מכונה פסילה שיפוטית. 

משך תקופת שלילת רישיון הנהיגה נקבע לפי שיקול דעתו של בית המשפט, ולפי נסיבות המקרה, כגון חומרת העבירה, נסיבות ביצוע התעבורה, עברו התעבורתי של הנהג, ועוד.  

כדי לבטל את החלטת בית המשפט לתעבורה בדבר שלילת רישיון הנהיגה של הנהג, יש להגיש ערעור עליה לבית המשפט המחוזי, וזאת תוך 45 יום ממועד מתן גזר הדין. 

לחילופין, במקרים מסויימים ניתן גם לבקש מבית המשפט עצמו לסייג את עונש השלילה, כך שהוא לא יחול על כל סוגי הרכב שהנהג מורשה לנהוג בהם או שהוא לא יחול באיזורים מסויימים או בשעות מסויימות, וזאת בכפוף להוכחת קיומן של נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת.  

כך, לדוגמא, כאשר מדובר בנהג שנוהג בכלי רכב לצרכי פרנסתו, כגון נהג מונית, נהג אוטובוס ציבורי, נהג משאית, שליח ממונע וכיו"ב, ניתן לבקש מבית המשפט לקבוע בהחלטתו ששלילת הרשיון תחול רק על רכבו הפרטי של הנהג ושהיא לא תחול על כלי רכב שמשמש אותו לפרנסתו. 

דוגמא נוספת: כאשר מדובר באם חד הורית שמשתמשת ברכבה הפרטי על מנת להסיע את ילדיה למסגרות חינוכיות, או לקבלת טיפולים רפואיים חיוניים, ניתן לבקש מבית המשפט להתיר לאם לנהוג ברכבה הפרטי בטווח שעות מסויימות, ולמטרות אלו בלבד. 

לשם קבלת בקשות אלו, בית המשפט ישקול שיקולים שונים כגון עברו התעבורתי של הנהג, נסיבותיו האישיות, משך תקופת הפסילה, וכיו"ב. 

ביטול החלטה בדבר שלילת רישיון נהיגה שניתנה על ידי קצין משטרה

סעיף 47 לפקודת התעבורה קובע שקצין משטרת ישראל מדרגת מפקח ומעלה מוסמך להורות על שלילה מנהלית של רשיון הנהיגה של נהג שנחשד בביצוע עבירות תעבורה חמורות מסויימות, שכרוכות בזימון חובה למשפט, וזאת עוד לפני הגשת כתב אישום כנגדם, וממילא עוד לפני תחילת ניהול המשפט שלהם, אולם בתנאי שלאותו קצין משטרה יש יסוד להניח שאכן יוגש כתב אישום כנגד אותו הנהג בגין אותה עבירה.  

מדובר בעבירות שמופיעות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, או עבירה שהובילה לתאונת דרכים שכתוצאה ממנה נהרג אדם, או נפגע אדם או נגרם נזק לרכוש. משך תקופת הפסילה הינו וזאת 30, 60, או 90 יום, לפי סוג העבירה. 

מטבע הדברים, פסילה זו איננה פסילה עונשית מובהקת, מאחר שהנהג טרם הועמד לדין וממילא טרם הורשע בביצוע העבירה שמיוחסת לו, אלא המדובר בפסילה שבעיקרה נועדה "לצנן" את הנהג ולמנוע ממנו לשוב ולנהוג לפרק זמן מסויים.  

קיימות מספר דרכים להביא לביטול החלטה זו:

  • ראשית, אם בדיעבד לא הוגש כנגד הנהג כתב אישום תוך 3 חודשים מיום החלטת קצין המשטרה, השלילה  תבוטל מאליה, אלא אם כן היא הוארכה על ידי בית המשפט (סעיף 50(א) לפקודת התעבורה). 
  • שנית, אם בדיעבד לא ניתן פסק דין תוך 6 חודשים מיום החלטת קצין המשטרה, השלילה תבוטל מאליה, אלא אם כן בית המשפט הורה אחרת (סעיף 50(ב) לפקודת התעבורה).  
  • שלישית, ניתן להגיש בקשה לביטול החלטת השלילה של קצין המשטרה בפני בית המשפט לתעבורה. 
    אם בית המשפט לתעבורה החליט לדחות את הבקשה ולא לבטל את החלטה זו, ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר ולערר לפי חוק סדר הדין הפלילי.  

ביטול החלטה בדבר שלילת רישיון נהיגה שניתנה על ידי רשות הרישוי

סעיף 69א לפקודת התעבורה וחלק ז' לתקנות משרד התעבורה מסמיך את רשות הרישוי לפסול רישיון נהיגה של נהג שצבר לחובתו לפחות 36 נקודות בגין ביצוע עבירות תעבורה.

נהג שצבר לפחות 36 נקודות חשוף לפסילת רישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ואילו נהג שצבר לפחות 72 נקודות, חשוף לפסילת רישיון נהיגה למשך 9 חודשים. 

עוד חשוב להיות מודע לכך שרישיון הנהיגה בתום תקופת הפסילה לא יחודש באופן אוטומטי, אלא רק לאחר שהנהג יבצע "אמצעי תיקון" שהוא נדרש לעשות, כגון קורס נהיגה מונעת, מבחן עיוני ("תיאוריה"), מבחן מעשי ("טסט"), ואף ביצוע בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד). כל עוד הנהג לא ביצע את אמצעי התיקון, הוא חשוף להתליית רישיון הנהיגה שלו.

קיימות מספר דרכים להביא לביטול החלטה זו:

  • ראשית, הנהג רשאי לבקש מרשות הרישוי לערוך לו שימוע לגבי ההחלטה בדבר פסילת רישיון הנהיגה שלו, וזאת  תוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על הפסילה. מומלץ להתייצב לשימוע באמצעות עורך דין תעבורה, שבקי ומנוסה בדיני התעבורה ובאופן ההתנהלות מול משרד הרישוי, ובכך להגביר את סיכויי ביטול פסילת רישיון הנהיגה. 
  • שנית, הנהג רשאי לנקוט בהליכים כדי להביא לביטול אחד מדו"חות התנועה שבגינם הוא צבר את נקודות השלילה, ובכך לנסות לרדת מתחת לסף המינימאלי של 36 נקודות. 
  • שלישית, הנהג רשאי להגיש ערעור על החלטת משרד הרישוי בעניין הניקוד בפני בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית המשפט לעניינים המנהליים. 

התייעצו איתנו

במידה וקיבלתם שלילה לרישיון הנהיגה, בכוחה של התייעצות מהירה עם עורך דין תעבורה, לסייע בהשבת החיים לשגרתם.

בכל שאלה והתייעצות עם משרדנו אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה באתר.

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

מיטל אוטמזגין – עורך דין נהיגה ללא רישיון בבאר שבע וסביבתה הקרובה

טלפון נייד: 054-9433560

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מידע נוסף:

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: