ירושה ללא צוואה: איך מתחלקים הנכסים בין היורשים?

במצב בו אדם נפטר מבלי להשאיר צוואה, חלה על ירושתו הוראת חוק הירושה הישראלי. ירושה ללא צוואה נקראת "ירושה על פי דין", ובה נקבעים היורשים וחלקם בנכסי המנוח על פי סדרי העדיפות שנקבעו בחוק. 

חלוקת העיזבון פועלת על-פי מעגלי קרבה, כאשר צאצאיו של המנוח הם הראשונים לרשת. כמובן, שאם ישנה צוואה קיימת, הרי שהיא גוברת על חוק הירושה, והיא מאפשרת למנוח להחליט באופן מדויק וברור, מה יהא בגורל רכושו, הונו ונכסיו. על-כן, ההמלצה הרווחת היא לכתוב צוואה.

תהליכים משפטיים בירושה ללא צוואה

לצד הטלטלה הרגשית שאנו חווים עתה עם אובדנו של אדם היקר ללבנו, הרי שעלינו מן העבר השני לעשות סדר בנושא, ולהבין במדויק מה יהא בגורל רכושו.

מטרתי כאן היא לעזור לכם לקחת אוויר, ולעשות סדר בדברים בדיוק כאשר הכל נדמה כמעין תערובת לא מסודרת של משימות וסידורים עתידיים.

1. הגשת בקשה לצו ירושה

השלב הראשון בתהליך הירושה ללא צוואה הוא הגשת בקשה לצו ירושה.

חשוב לציין כי זוהי בקשה שונה מצו קיום צוואה שאותו מגישים כאשר רוצים לקיים צוואה שישנה.

בהיעדר צוואה, הרי שעלינו להגיש צו ירושה, בקשה המוגשת לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה. 

בבקשה יש לכלול פרטים על המנוח, יורשיו הפוטנציאליים ואת נכסי העיזבון.

2. בדיקת זהות היורשים

במסגרת התהליך, נבדקת זהותם של היורשים החוקיים על פי חוק הירושה. החוק מגדיר את סדר היורשים כך:

מעגל קרבה

פרטי הירושה

בני זוג

בן או בת הזוג של המנוח זכאים למחצית מהעיזבון. 

אם אין למנוח ילדים, זכאי בן הזוג לשני שלישים מהעיזבון.

ילדים וצאצאיהם

צאצאיו של המנוח מתחלקים בשאר העיזבון שווה בשווה.

הורים ואחים

אם אין למנוח ילדים או צאצאיהם, יורשיו הם הוריו ואחיו.

סבים וצאצאיהם

אם אין למנוח הורים או אחים, יורשיו הם סביו ודודיו.

3. חלוקת הנכסים בין היורשים

לאחר שנקבע את זהות היורשים ואת חלקם בעיזבון, יש לחלק את הנכסים בהתאם למעגלי הקרבה.

במקרים בהם יש נכסים רבים ושונים, ייתכן ונדרש להערכת שווי הנכסים ולחלוקה פיזית או כספית ביניהם יחד עם אקטואר.

באשר לציוותם של אנשי מקצוע נוספים שיוכלו לסייע בדבר, הרי שמומלץ להיוועץ על כך עם עורך דין. בין היתר ייתכן ונדרש לצוות לצידנו רואה חשבון, שמאי מקרקעין ועוד.

4. מינוי מנהל לעיזבון

במקרים בהם יש מחלוקות בין היורשים או כשנדרש ניהול מקצועי של העיזבון, הרי שניתן ואף מומלץ למנות מנהל עיזבון. 

מנהל העיזבון אחראי לניהול הנכסים וחלוקתם בין היורשים בהתאם להוראות החוק.

האם ניתן למנוע סכסוכי ירושה כשאין צוואה?

בהחלט כן.

על אף שאין צוואה, ניתן למנוע סכסוכי ירושה בין היורשים באמצעות עריכת הסכם לחלוקת עזבון שנקרא גם בשם הסכם בין יורשים. 

הסכם זה מאפשר ליורשים להגיע להסכמה משותפת לגבי חלוקת הנכסים, תוך התחשבות בצרכים וברצונות של כל אחד מהם. 

באמצעות ההסכם ניתן למנוע מחלוקות משפטיות ארוכות ומורכבות, ולשמור על שלום היחסים בין בני המשפחה. ההסכם יכול לכלול פירוט לגבי חלוקת נכסי המקרקעין, ניהול חשבונות בנק, נכסי מטלטלין ועוד. 

חשוב לציין! את החלוקה בין היורשים בהסכם בין יורשים ניתן לערוך אך ורק מתוך העיזבון. לא ניתן 'להתחשבן' עם הון חיצוני, ולא ניתן לערוך שום הסדר שאיננו נובע מתוך מה שקיים בתוך העיזבון.

לשם כך, נשמח לעמוד לשירותכם והינכם מוזמנים להיוועץ עם עו"ד דין המתמחה בתחום הירושה מטעם משרדנו.

שכירת שירותיו של עו"ד בהיעדר צוואה

תהליך הירושה יכול להיות מורכב ומסובך, ולכן ההמלצה הרווחת היא להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום הירושה.

לעורך דין היכולת לסייע בשמירה על תקשורת פתוחה וברורה בין היורשים, ובאפשרותו לסייע במניעת סכסוכים ומחלוקות בעת חלוקת הירושה.

עוה"ד של היורשים יסייע בהערכת שווי נכסי העיזבון; שלב חשוב בתהליך, שכן הוא מאפשר חלוקה הוגנת ושקופה של הנכסים בין היורשים.

באמצעות תכנון נכון, התייעצות עם אדם המומחה בתחום ונכונות לשיח משותף, תוכלו לעבור את התהליך בצורה יעילה ולהבטיח חלוקה הוגנת של נכסי העיזבון.

סיכום דבר

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: