ההליכים לקבלת צו ירושה

לאחר פטירתו של המנוח המוריש את רכושו, נכסיו והונו, על היורשים המבקשים לרשת את עזבונו להתחיל בתהליך לבקשת צו ירושה. 

חשוב לציין כי צו ירושה יש לבקש רק אם אין בנמצא צוואה. במידה וישנה, הרי שיש להגיש בקשה לצו קיום הצוואה המכניס את הצוואה לתוקפה.

הבקשה צריכה להיות מוגשת במחוז בו התגורר המוריש או לחילופין יש להגיש את הבקשה במחוז בו המוריש השאיר את נכסי הנדל"ן שבבעלותו. 

על היורשים לכלול מסמכים הכוללים את תעודת פטירתו של המוריש, וכן במידה ולא ניתן לצרף את תעודת הפטירה מסיבות כאלו ואחרות,  הרי שניתן לצרף כל מסמך אחר המוכיח את המוות.

מתן הודעה ליורשים

הרשם לענייני ירושה מוכרח לדעת כי אכן כל היורשים קיבלו הודעה על כך שמוגשת הבקשה, ושהם עתידים לרשת את רכושו של המנוח.

על-כן, חשוב לצרף לבקשה אסמכתא המעידה על כך שניתנה הודעה אשר נשלחה לכל היורשים האחרים.

מטרת ההודעה היא ליידע את היורשים העתידיים על הגשת הבקשה לצו ירושה. 

אותו הדבר מתרחש כאשר ישנם יורשים המבקשים להסתלק מן הירושה, וניתן לצרף כתבי הסכמה או הסתלקות מטעמם של היורשים.

מה ההבדל בין צו ירושה לצו קיום צוואה?

אם המוריש הותיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה במקום צו ירושה. 

נאמר למען הסדר וסיבור האזן, כי התהליך מצריך למעשה את אותם השלבים והמסמכים, אך בשונה, יש לצרף גם את מסמך הצוואה וזאת כראיה לרצון המוריש להוריש את רכושו, נכסיו והונו על-פי הכתוב בצוואה.

תיקונים בעת הגשת הבקשה

סיבה מרכזית על-פיה מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין צוואות וירושות, היא בכך שאדם מקצועי ומנוסה יוכל ללוות את הבקשה תוך הקפדה על כלל הפרטים הנדרשים, ולמען הליך זריז ויעיל.

במקרה בו נפלו פגמים או חוסרים בהגשת הבקשה לצו ירושה, הרי שמגיש הבקשה יידרש להוסיף ולהשלים פרטים עד אשר יינתן צו ירושה או צו קיום צוואה. 

מדובר לעתים בגורם שעלול לעכב משמעותית את התקדמות התהליך, וזאת כיוון שהרשם לענייני ירושה יכול לפתע לבקש מסמכים נוספים שלראות עיניו יספקו הבהרות ויאפשרו לו לוודא שהבקשה תקינה.

מחלוקות אפשריות בעת הגשת הבקשה

לאחר הגשת הבקשה, ייתכן ויעלו קולות המתנגדים לירושה.

אם קיימת התנגדות לבקשה, חשוב לציין כי הרשם לענייני ירושה יעביר את התיק להכרעתו של בית המשפט לענייני משפחה. מדובר בהליך משפטי לכל דבר ועניין, ובבית המשפט, תידון ההתנגדות ויוחלט האם לקבלה או לדחותה.

ובכל שאלה והתייעצות, הינכם מוזמנים ליצור עם משרדנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר.

סיכום דבר

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: