אילו טיעונים ניתן להעלות נגד קיום צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי בו מבטא אדם את רצונו כיצד ירצה שיחולקו נכסיו לאחר לכתו. בעוד שהצוואה נחשבת לעקרון בסיסי של זכות הקניין וזכותו של אדם להחליט מה ייעשה ברכושו, ישנם מקרים בהם ניתן לערער על תוקפה של הצוואה. 

במידה והינכם מבקשים להתנגד לצוואה או מבקשים לחזות מראש אילו התנגדויות עלולות לקום לצוואה שאתם רוצים לערוך, הרי שלהלן ערכנו סקירה לטיעונים המשפטיים האפשריים שניתן להעלות נגד קיום צוואה.

חוסר כשירות משפטית

1. אי כשירות נפשית

אחת מהטענות הנפוצות ביותר נגד קיום צוואה היא שהמצווה לא היה כשיר נפשית בעת כתיבת הצוואה.

לפי חוק הירושה, יש להוכיח כי המצווה היה מודע למשמעות של עריכת צוואה, לרכושו וליורשיו הפוטנציאליים. 

אם המצווה היה במצב של חוסר צלילות דעת או לקה במחלה נפשית חמורה בעת עריכת הצוואה, ניתן לטעון כי הוא לא היה כשיר להבין את משמעות המעשה המשפטי שלו.

זוהי בהערת אגב, אחת הסיבות המרכזיות מדוע רבים מעדיפים לערוך את צוואתם בנוכחות עורך דין, עם 2 עדים ובחתימת 2 העדים ועורך הדין המלווים את כלל התהליך.

2. השפעה חיצונית

טענה נוספת היא שהמצווה היה נתון ללחצים חיצוניים או השפעה בלתי הוגנת מצד גורם כלשהו, מה שגרם לו לערוך את הצוואה בניגוד לרצונו האמיתי. 

לדוגמה, כאשר קרוב משפחה, מטפל או אדם אחר בעל כוח והשפעה על המצווה מנצל את מצבו הרגיש או תלותו בו.

היבט זה עונה לשם השפעה בלתי הוגנת, וזהו טיעון מרכזי שיכול לעלות ברבות מן ההתנגדויות לצוואה. לא תמיד יהיה הטיעון מבוסס דיו, אך אין זה מונע מן המתנגדים להגיש בקשה, ואין זה מונע את ההליך המשפטי.

2. פגמים טכניים בצוואה

1. פרטים חסרים

כדי שצוואה תהיה תקפה, יש לעמוד בתנאים פורמליים הקבועים בחוק הירושה. 

לדוגמה, צוואה בעדים צריכה להיחתם בנוכחות שני עדים שאינם נהנים מהצוואה, ועליהם לאשר את חתימת המצווה. 

אם הצוואה לא עומדת בדרישות אלה, ניתן לטעון כי היא אינה תקפה.

כמו-כן, צוואה מוכרחה להיות תקפה עם תאריך, חתימת המוריש וכן במידה והיא נכתבת בכתב ידו של המוריש, הרי שכלל המסמך נדרש להיכתב בכתב ידו.

כל פרט ולו הקטן ביותר שחסר, הרי שהוא חושף את הצוואה להתנגדויות אפשריות.

2. חשד לזיוף ומרמה

אם יש חשד שהצוואה זויפה או שנעשתה במרמה, ניתן להעלות טענות כנגד תקפותה. 

זה יכול לכלול שינוי של הצוואה לאחר חתימתה, חתימה מזויפת או הצגת מסמכים כוזבים.

חשוב לערוך את הצוואה באופן רשמי ככל הניתן, ולתקף אותה בגורמים בעלי סמכות שימעיטו את ערך הטיעונים המתנגדים לה ושטוענים כי ייתכן והיא מזויפת.

3. פגיעה בזכויות חוקיות

1. מזונות ילדים / אישה

על פי החוק, ישנם אנשים הזכאים לקבל מזונות מהעיזבון, כגון ילדים קטינים או בן/בת זוג. 

אם הצוואה אינה מתחשבת בזכויות אלה ומותירה את הזכאים ללא אמצעי קיום, ניתן לערער עליה בטענה כי היא פוגעת בזכויות חוקיות של המוטבים.

2. זכויות יורשים חוקיים

אם הצוואה שוללת את זכויותיהם של יורשים חוקיים ללא סיבה מוצדקת, ניתן להעלות טענה כי היא אינה הוגנת ופוגעת בזכויותיהם הלגיטימיות.

יש לציין, כי על אף כל זאת, הרי שאם אדם החליט שלא להוריש את רכושו, הונו ונכסיו ליורשים חוקיים מסיבות כאלו ואחרות, זוהי זכותו המלאה, וההתנגדות לא תניב כל תוצאה חיובית עבורם.

4. סתירות ועמימות בצוואה

1. סתירות פנימיות

אם הצוואה מכילה סתירות פנימיות או הוראות שאינן ברורות, ייתכן שיהיה קשה לבצע אותה כפי שהיא כתובה. 

במקרים כאלה, ניתן לערער על תוקפה או לבקש פרשנות בית משפט.

זוהי סיבה מרכזית מדוע מומלץ לערוך את הצוואה יחד עם עורך דין צוואות וירושות.

2. הוראות עמומות

כאשר הצוואה מנוסחת באופן שאינו ברור או חד משמעי, ניתן לטעון כי היא אינה ניתנת לביצוע בשל העמימות שבה. 

במקרים כאלה, בית המשפט עשוי לפסול את הצוואה או לפרשה באופן שיתיישב עם רצונו המשוער של המצווה.

לסיכומו של דבר, עריכת צוואה היא פעולה משמעותית המחייבת הבנה ושיקול דעת מצדו של המצווה. במקרים בהם יש ספק לגבי כשרותו של המצווה, הליך עריכת הצוואה או תכנה של הצוואה, ניתן להעלות טענות משפטיות נגד תקפותה. חשוב להיוועץ בעורך דין מומחה בתחום הירושה והצוואות על מנת לבחון את הנסיבות המיוחדות של כל מקרה ולהחליט על האסטרטגיה המשפטית המתאימה.

סיכום דבר

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מאמרים נוספים

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: