נהיגה בזמן פסילה – מה דבר החוק?

תוכן עניינים

סעיף 67 לפקודת התעבורה אוסר באופן מוחלט לנהוג בזמן פסילת רישיון הנהיגה שהודע לו עליה.

עבירת נהיגה בזמן פסילת הרישיון נחשבת לעבירה חמורה ביותר בגינה ניתן לקבל עונשים משמעותיים, אשר כוללים קנס כבד ו/או עונש מאסר על תנאי או עונש מאסר בפועל עד 3 שנים, ואף שלילת הרישיון לצמיתות. 

ככלל, פסילת רישיון נהיגה יכולה להיעשות על ידי קצין משטרה, משרד הרישוי, וכן בית המשפט. עם זאת, העונש על פסילת רישיון הנהיגה הינו אחיד, ללא קשר לגורם שפסל את הרישיון, וזאת מאחר שהמחוקק והפסיקה מתייחסים לכל מי שנוהג בזמן פסילה כאל אדם מסוכן שאינו מכבד את החוק ואת הגורם שפסל את רישיונו.

מי מוסמך לפסול רישיון נהיגה ובאילו נסיבות?

כאמור, פסילת רישיון הנהיגה יכולה להיעשות על ידי קצין משטרה, משרד הרישוי, ובית המשפט לתעבורה. 

כל אחד מהגורמים הללו מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה בנסיבות שונות ולתקופות שונות, וזאת כפי שיוסבר להלן: 

  1. פסילת רישיון נהיגה על ידי קצין משטרה: קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה מוסמך להורות על פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה של נהג שביצע עבירת תעבורה חמורה, וזאת לתקופה של 30, 60, או 90 יום, לפי חומרת העבירה. מדובר בעבירה שמופיעה בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה או בעבירה שהובילה לתאונת דרכים קטלנית או פגיעה באדם או רכוש, כאמור בסעיף 47 לפקודת התעבורה. 
  2. פסילת רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי: משרד הרישוי מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה של נהג שצבר לפחות 36 נקודות שלילה בגין ביצוע עבירות תנועה לתקופה של 3 חודשים, ושל נהג שצבר לפחות 72 נקודות לתקופה של  9 חודשים. 
  3. פסילת רישיון נהיגה על ידי בית המשפט לתעבורה: בית המשפט לתעבורה מוסמך לשלול את רישיון הנהיגה של נהג שנאשם בביצוע עבירת תעבורה עד לתום ההליכים, או כעונש לנהג שהורשע בביצוע עבירת תעבורה, וזאת למשך תקופה מסויימת או לצמיתות, לפי נסיבות העבירה. 

לייעוץ עם עורך דין נהיגה בפסילה השאירו פנייה:

או התקשרו: 054-9433560

מה קורה אם הנהג לא היה מודע לפסילת רישיונו?

סעיף 67 לפקודת התעבורה אוסר על נהיגה בזמן פסילה כאשר מדובר בנהג שהודע לו על פסילת הרישיון שלו. 

אולם, מה קורה לגבי נהג שנתפס נוהג בזמן פסילת רישיונו, בשעה שלטענתו הוא בכלל לא ידע על פסילת הרישיון? 

מדובר למשל במקרים בהם קצין המשטרה לא הודיע לנהג על פסילת רישיונו ולא החתים אותו על טופס הפסילה, או שהודעת הפסילה של משרד הרישוי לא הגיעה לנהג, או שבית המשפט הורה על פסילת הרישיון בהיעדרו של הנהג. 

באופן כללי, אם התביעה לא הצליחה להוכיח שנהג אכן ידע על הפסילה או במקרה שבו הנהג הצליח להטיל ספק בכך, אזי לא ניתן יהיה לומר שיסודות העבירה התגבשו. 

חזקת מסירת הודעת הפסילה השיפוטית. לגבי פסילת רישיון של נאשם בעבירת תעבורה על ידי בית המשפט, קובע סעיף 239ב לחוק סדר הדין הפלילי חזקת מסירה, לפיה אם נשלחה לנהג הודעה בדואר רשום על גזר דין שבו הוטלה הפסילה, או על החלטה לפסול את הרישיון עד לתום ההליכים,  אזי יראו את ההודעה כאילו היא נמסרה לו כדין וכאילו הודע לו עליה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה, וזאת גם אם הוא לא חתם על אישור המסירה.

כדי לסתור חזקה זו, על הנאשם להוכיח שהוא לא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא בשל הימנעותו מלקבל אותה (לדוגמא, מאחר שהוא נמנע בכוונה מללכת לסניף הדואר למרות שהוא קיבל הודעה על קבלת דואר רשום עבורו), וכן יש להוכיח את קיומם של כל חמשת התנאים הבאים:

  1. חלפו 15 ימים מיום משלוח ההודעה.
  2. הנאשם הוזמן לדיון בבית משפט לפי סעיף 237 לחוק או בעל-פה לפי סעיף 97 לחוק.
  3. הזמנת הנאשם לדיון הנ"ל כללה אזהרה, בכתב או בעל-פה, לפי העניין, שבמועד הדיון עשויה להתקבל החלטה בדבר פסילה, וכן הודעה בדבר תחולת החזקה לפי סעיף זה אם הנאשם לא יתייצב לדיון.
  4. הדיון הנ"ל הסתיים באותו מועד, או שמועד הדיון שונה לבקשת הנאשם.
  5. בטופס אישור המסירה של דבר הדואר שהוחזר מולאו פרטי מוסר ההודעה, המען והמועד שבהם היא נמסרה או הטעם לאי-ביצוע המסירה.

התייעצו עם משרדנו

מיטל אוטמזגין, עו"ד תעבורה מומחית לנהיגה בפסילה, באם נתפסתם נוהגים שלא כחוק, פנו עוד היום למשרדנו ונבחן כיצד נוכל לסייע לכם.

המשרד יושב בבאר שבע, ומעניק שירותי ייעוץ וליווי משפטיים 24 שעות ביממה, לרבות ייעוץ לפני חקירה.

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מידע נוסף:

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: